تبلیغات
ساقی کوثر - ازدواج عمر با ام کلثوم آری یا خیر ؟ 2

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل و بررسی تاریخی

ازدواج خلیفه دوم با ام كلثوم دختر امیر المومنین   آری یا خیر؟

روز به روز ،پیشرفت علم و تكنو لو‍ژی و تهیه نسخه های دیجیتال و اكترونیكی از كتب، مطالعه و سیر در تاریخ را بدون مراجعه به كتابخانه های كذایی آسان نموده و این مهم علاوه بر حسن هایی كه دارد  ضرری بزرگ نیز دارد و آن اظهار نظر های غیر كارشناسانه و جاهلانه ای ایست كه برخی مرتكب آن می شوند.و این آغاز یك شبهه است یك شبهه بزرگ. در این نوشتار قصد داریم به یكی ازین مسائل بپردازیم كه اخیرا ذهن خیلی هارا به خود مخدوش كرده و متاسفانه از یك مطلب اشتباه نتیجه گیری هایی شده بس ناباورانه .استدلال بر یك موضوع احتیاط فراوانی می خواهد و وای از آن موقع كه بیس استدلالی ما نیز غلط باشد.

موضوع بررسی اتفاق تاریخی است كه بدون توجه به سند حدیث، دنباله ی حدیث ، رجال آن و مسائلی كه اگر آن اتفاق را بپذیریم باید حواشی آن را نیز بپذیریم  ،می باشد و آن نیست جز ازدواج خلیفه دوم با ام كلثوم دختر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این نوع  احادیث در كتب اهل سنت نقل شده است

قبل از این كه وارد بحث در مورد حدیث بشویم  اصل حدیث را نقل می كنیم:

با جمع بندی احادیث به خلاصه زیر می رسیم:

خلیفه دوم در سن كهولت(با توجه به قراین حدود هفتاد سالگی) به خواستگاری ام كلثوم ده ساله می آید ابتدا امیرالمومنین مخالفت می كند و می گوید سن دختر من كم و سن تو بسیار زیاد است ،خلیفه دوم پیش عباس عموی پیامبر رفته تا او واسطه این ازدواج شود .علی علیه السلام قبول نكرده و می گوید سن دختر من خیلی كمتر از سن تو می باشد من دخترم را پیش تو می فرستم تا خود ناظر این حقیقت باشی سپس علی ام كلثوم را زینت كرده و پیش خلیفه می فرستد .خلیفه لباس ام كلثوم را بالا زده و بدن او را لمس می كند ام كلثوم از این عمل قبیح بسیار آزرده شده پیش پدر رفته و ازین كار شكایت میكند كه تو چگونه پدری هستی كه بدون سیقه محرمیت مرا پیش چنین فردی میفرستی كه او چنان كند.علی باز مخالفت كرده ،عمر می گوید خانه كعبه را خراب می كنم به تو و دخترت تهمت می زنم و در مسجد حدتان خواهم زد .علی ناچارا یا در بعضی از روایات اختیارا و با خرسندی با این ازدواج موافقت می كندو عمر 40000 مثقال طلا مهر ام كلثوم كرد بعد از مرگ عمر ام كلثوم به تزویج محمد و سپس عون پسر های جعفر طیار در می آید و بعد از آنها به ازدواج عبدالله ابن جعفر شوهر زینب ابن علی در می آید...

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل و بررسی تاریخی

ازدواج خلیفه دوم با ام كلثوم دختر امیر المومنین   آری یا خیر؟

روز به روز ،پیشرفت علم و تكنو لو‍ژی و تهیه نسخه های دیجیتال و اكترونیكی از كتب، مطالعه و سیر در تاریخ را بدون مراجعه به كتابخانه های كذایی آسان نموده و این مهم علاوه بر حسن هایی كه دارد  ضرری بزرگ نیز دارد و آن اظهار نظر های غیر كارشناسانه و جاهلانه ای ایست كه برخی مرتكب آن می شوند.و این آغاز یك شبهه است یك شبهه بزرگ. در این نوشتار قصد داریم به یكی ازین مسائل بپردازیم كه اخیرا ذهن خیلی هارا به خود مخدوش كرده و متاسفانه از یك مطلب اشتباه نتیجه گیری هایی شده بس ناباورانه .استدلال بر یك موضوع احتیاط فراوانی می خواهد و وای از آن موقع كه بیس استدلالی ما نیز غلط باشد.

موضوع بررسی اتفاق تاریخی است كه بدون توجه به سند حدیث، دنباله ی حدیث ، رجال آن و مسائلی كه اگر آن اتفاق را بپذیریم باید حواشی آن را نیز بپذیریم  ،می باشد و آن نیست جز ازدواج خلیفه دوم با ام كلثوم دختر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این نوع  احادیث در كتب اهل سنت نقل شده است

قبل از این كه وارد بحث در مورد حدیث بشویم  اصل حدیث را نقل می كنیم:

با جمع بندی احادیث به خلاصه زیر می رسیم:

خلیفه دوم در سن كهولت(با توجه به قراین حدود هفتاد سالگی) به خواستگاری ام كلثوم ده ساله می آید ابتدا امیرالمومنین مخالفت می كند و می گوید سن دختر من كم و سن تو بسیار زیاد است ،خلیفه دوم پیش عباس عموی پیامبر رفته تا او واسطه این ازدواج شود .علی علیه السلام قبول نكرده و می گوید سن دختر من خیلی كمتر از سن تو می باشد من دخترم را پیش تو می فرستم تا خود ناظر این حقیقت باشی سپس علی ام كلثوم را زینت كرده و پیش خلیفه می فرستد .خلیفه لباس ام كلثوم را بالا زده و بدن او را لمس می كند ام كلثوم از این عمل قبیح بسیار آزرده شده پیش پدر رفته و ازین كار شكایت میكند كه تو چگونه پدری هستی كه بدون سیقه محرمیت مرا پیش چنین فردی میفرستی كه او چنان كند.علی باز مخالفت كرده ،عمر می گوید خانه كعبه را خراب می كنم به تو و دخترت تهمت می زنم و در مسجد حدتان خواهم زد .علی ناچارا یا در بعضی از روایات اختیارا و با خرسندی با این ازدواج موافقت می كندو عمر 40000 مثقال طلا مهر ام كلثوم كرد بعد از مرگ عمر ام كلثوم به تزویج محمد و سپس عون پسر های جعفر طیار در می آید و بعد از آنها به ازدواج عبدالله ابن جعفر شوهر زینب ابن علی در می آید

موارد اختلافی در احادیث:

1-      ام كلثوم از عمر دارای دختری می شود به نام رقیه كه عمر او را به تزویج ابراهیم ابن معین در می آورد.

2-      ام كلثوم صاحب پسری به نام زید می شود.

احساس می كنم با دیدن متن حدیث جعلی و دروغ بودن آن فریاد می زند و دیگر احتیاجی به تحلیل و بررسی نیست، متاسفانه انسان های جاهل به علم حدیث فكر می كنند كه هر چه در كتابی خواندند صد در صد درست است غافل از این كه علوم حدیث شناسی و رجال شناسی برای كشف همین احادیث دروغ تدوین شده اند و غافل از این كه نفوذی های یهود و منافقان در صدر اسلام و پس از آن غمی نداشتند جز بدنام كردن اسلام و اتباع آن قبل از این كه به نظر علمای اهل سنت درمورد این حدیث بپردازیم شایان ذكر است كه این مطلب موضوع جدید و اكتشافی نیست و از قبل انسان های مغرض و دشمن اسلام دست روی آن گذاشته اند و بررسی های لازم نیز توسط بزرگانی چون شیخ طوسی شیخ مفید و سایر اعاظم شیعه صورت گرفته .از شیخ مفید كه یكی از بزرگان شیعه و استاد سید مرتضی و سید رضی است و شخصی است كه امام زمان نامه هابرای وی نوشته در مورد این موضوع سوال شد:و این مرد فقیه و بزرگ  در پاسخ می فرماید این خبر صحیح نیست چون اولا دارای سند منقطع و مخدوش می باشد .راوی اول آن شخصی است  به نام زبیر ابن بكار كه اولا مورد وثوق نیست تانیا بین علمای اهل سنت به دروغ گویی مشهور است سوما به عداوت با خاندان علی شهره ی زمان خویش بوده و هر حدیثی كه در مورد بنی هاشم از این شخص نقل شده مورد اطمینان نمی باشد.(عوالم العلوم –جلد فاطمه زهرا)

نطر علمای اهل سنت:

از راویان حدیث شخصی است به نام انس ابن عیاض مصری  كه در كتاب ابن حجر از امام مالك در مورد وی نقل شده كه او شخصی احمق و كثیر الخطاست و او مرد ضعیفی است كه مورد اطمینان نمی باشد.

از راویان حدیث وكیع ابن جلا وهشام ابن سالم اند .كه ذهبی در میزان الاعتدال و ابن سعد در طبقات و ابن هجر عسقلانی در مورد آن ها می گویند كذاب می باشند و در جعل حدیث استاد اند.

از راویان این احادیث عطا خراسانی است كه امام احمد حنبل و امام بخاری در مورد او گفته اند وی ضعیف و دروغگوست.

ذهبی نیز می گوید این حدیث منقطع و غیر قابل اعتماد است.

بررسی متن حدیث:

1-      محمد و عون كه در تمامی اخباری كه ازدواج عمر و ام كلثوم در آن نقل شده ،گفته می شود بعد از عمر با ام كلثوم ازدواج كرده اند در سال های 16و 17 هجری زمانی كه ام كلثوم تنها چهار ساله بوده در جریان فتح ایران در خوزستان كشته شده اند .حال آن كه در آن زمان حتی خود خلیفه دوم زنده بوده سوالی كه مطرح می شود این است كه این دو نفر چگونه بعد از خلیفه دوم با ام كلثوم ازدواج كرده اند!!؟؟جریان كشته شدن محمد و عون در كتب تاریخی و مستند و مورد اعتبار خود اهل سنت مانند تاریخ طبری ج4-البدایه و النهایه ج7-معجم البلدان ج2-كامل ابن اثیر ج2و استیعاب ج 3 نقل شده است

2-      ازدواج هم زمان یك مرد با دو خواهر طبق قرآن حرام است پس چگونه عبدالله شوهر خواهر ام كلثوم با وی ازدواج كرده؟؟ آیا با مطالعه این اكاذیب قرض راوی برای بدنام كردن خانواده پیامبر روشن نیست؟

3-      خلیفه دوم بارها روی منبر بیان كرده كه مهر زیاد گناه است پس چگونه او 40000 مثقال طلا مهر ام كلثوم كرده و این مبلغ هنگفت را از كجا آورده؟

4-      در خلال حدیث اعمال و گفتار ناشایستی به خلیفه دوم نسبت داده شده كه اگر حدیث را بپذیریم باید پذیرای سایر مطالب آن نیز باشیم ،گلچین كردن حدیث  درست نیست.

5-      در حدیث اشاره دارد كه ام كلثوم از خلیفه دوم دارای دختری به نام رقیه شد كه عمر رقیه را به تزویج ابراهیم ابن معین در آورد .سوالی كه مطرح می شود این است كه ام كلثوم هنگام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه تنها دو سال داشت و خلیفه دوم  سیزده سال بعد ازین واقعه از دنیا می رود .كه سن ام كلثوم در آن موقع می شود 15 سال ،كه اگر در سن 10 سالگی به ازدواج خلیفه دوم در آمده باشد و در 11سالگی رقیه به دنیا آمده باشد وقتی رقیه 4 سال دارد عمر از دنیا رفته پس چگونه دختر 4 ساله توسط خلیفه دوم به تزویج ابراهیم در آمده!! جز این كه این مطلب و حدیث دروغ محض باشد توجیح دیگری نداریم.

متاسفانه انسانهای مغرض از روان پاك برخی انسانهای حقجو سوء استفاده می كنند و اینگونه اكاذیبی را تحت عنوان حقایق با هدف تخریب دین وارد جامعه می كنند و این كار نو و جدیدی نیست در صدر اسلام نیز اینگونه كارها می شد و كما كان نیز ادامه دارد،واقعا هدف اینگونه افراد برای وارد كردن این مطالب چه می تواند باشد؟جز تیشه به ریشه دین زدن؟جز تخریب قدرت استدلال جوان پاك و حقجو؟و بیچاره كسی كه ناخواسته سرباز لشكر كفر میشود و این گونه جفنگیات را نشر می دهد.

و من الله توفیق

تدوین:مصطفی حکیمی پارسا

باتشکر فراوان از استاد سید حسن احمدی اصفهانی


برچسب ها: ازدواج ام کلثوم با عمر ، ام کلثوم ، عمر ،

دنبالک ها: لینک دانلود ،