تبلیغات
ساقی کوثر - سفیانی5
چهارشنبه 30 مهر 1393

سفیانی5

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،

ود پیامبر ( علیه السلام ) در نخیله است . ( 1 )

سفیانى با حمله به عراق به هدفش كه تسلط كامل بر عراق است ، نمى رسد زیرا

پس از گذشت چند هفته از این هجوم ، به حجاز حمله مى كند تا نقش جدیدى را

براى جلوگیرى از حركت امام مهدى ( علیه السلام ) در مكه آغاز نماید . بعضى از روایات

آورده اند كه سفیانى سپاهش را از عراق به سوى حجاز روانه مى كند و بعضى

مى گویند از شام ، اما ممكن است او قسمتى از سپاه خود را از عراق و قسمتى دیگر

را از شام روانه حجاز كند .

از امام باقر ( علیه السلام ) روایت شده است كه فرمود :

هود پیامبر ( علیه السلام ) در نخیله است . ( 1 )

سفیانى با حمله به عراق به هدفش كه تسلط كامل بر عراق است ، نمى رسد زیرا

پس از گذشت چند هفته از این هجوم ، به حجاز حمله مى كند تا نقش جدیدى را

براى جلوگیرى از حركت امام مهدى ( علیه السلام ) در مكه آغاز نماید . بعضى از روایات

آورده اند كه سفیانى سپاهش را از عراق به سوى حجاز روانه مى كند و بعضى

مى گویند از شام ، اما ممكن است او قسمتى از سپاه خود را از عراق و قسمتى دیگر

را از شام روانه حجاز كند .

از امام باقر ( علیه السلام ) روایت شده است كه فرمود :

سفیانى سپاهى را كه تعدادشان به هفتاد هزار نفر مى رسد روانه كوفه كند و اهل آن سامان را با كشتن و

دار زدن و اسارت گرفتار سازد . در این هنگام صاحبان پرچم هاى سیاه از طرف خراسان بسرعت حركت

كنند . تعدادى ازیاران حضرت قائم ( علیه السلام ) جزء آنانند . ( 2 )

در نسخه خطى ابن حماد ص 84 آمده است : سفیانى وارد كوفه شود و سه روز به غارت

آن پرداخته و شصت هزار نفر از اهالى كوفه را به قتل رساند و هجده شب در آنجا بماند . آنگاه پرچمهاى

سیاه وارد منطقه شده و در كنار آب ، توقف كنند . یاران سفیانى با خبر ورود آنها مى گریزند ، گروه دیگرى كه

برخى از آنها اهل بصره اند نیز از نخلستانهاى كوفه خروج كنند كه فقط تعداد كمى از آنها مسلحند ، آنها به

یاران سفیانى دست پیدا كرده و اسراى كوفه را از دست آنها آزاد سازند . آنگاه صاحبان پرچمهاى سیاه

عده اى را براى بیعت نزد امام مهدى ( علیه السلام ) بفرستند .

همچنین روایت بعدى كه منسوب به امیر المؤمنین ( علیه السلام ) است ورود سپاه سفیانى

به عراق را توصیف مى كند كه همزمان با فتنه غرب و واقعه اى شبیه جنگ جهانى

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 273 .

( 2 ) بحار : 52 / 238 .

 

 

 صفحه : 130

 

است . این روایت همچنین بیانگر ورود نیروهاى خراسانى به عراق است كه زمینه

ساز حركت امام مهدى ( علیه السلام ) هستند . به نظر مى رسد كه این روایت مجموعه اى از

روایت هاى راویان مختلف در رابطه با موضوع مورد بحث باشد .

از امیر المؤمنین ( علیه السلام ) نقل شده كه فرمود : " اى مردم ! از من بپرسید پیش از آنكه فتنه اى از

شرق چون شتر لجام گسیخته جهان را پس از یك مرگ و حیات ( و یا پس از كشت و كشتار ) لگدمال كند یا

آنكه فتنه اى در مغرب زمین چون آتش در هیزم خشك افتد و فریاد انتقام و خونخواهى سر دهد ، چون ایام

بگذرد و چرخ فلك بگردد ، به ستوه آمده و گویید : چه شده است ؟ آیا او مرده ؟ به كجا رفته است ؟ آن روز

است كه تأویل این آیه روشن گردد : " سپس پیروزى بر آنها را بار دیگر به شما برگرداندیم و شما را با

ثروت و پسران یارى كرده و جمعیت شما را بیش از آنان قرار دهیم .

این فتنه نشانه هایى دارد : نخست آنكه كوفه با كمین و خندق محاصره و در كوچه ها ، گوشه خانه هاى آن

سنگربندى شود و مساجد ، چهل شب تعطیل گردد . آنگاه سه پرچم در اطراف مسجد بزرگ كه شبیه

پرچمهاى هدایت هستند ، به اهتزاز درآیند . آنروز قاتل و مقتول هر دو در آتش اند . كشت و كشتار فراوان و

مرگ ها سریع شود . در آن حال انسانى پاك همراه هفتاد تن در پشت كوفه به قتل رسد و شخصى دیگر در

میان ركن و مقام ( در كنار خانه كعبه ) سر بریده شود و شخصى به نام ، اسبغ مظفر ، به همراه عده زیادى از

انسانهاى شیطان صفت در محل " بیعة الاصنام " كشته شوند .

علامت دیگر ، خروج سفیانى با پرچم سبز ( یا سرخ ) و صلیب طلائى است ، فرمانده او شخصى از

قبیله كلب است . دوازده هزار سوار ، سفیانى را در راه مكه ومدینه همراهى كنند . فرمانده او شخصى از بنى

امیه بنام خزیمه است . چشم چپ او نابینا و فقط پوستى بر آن است . بسیار دنیا طلب است او بدون شك

پیش مى رود تا در مدینه فرود آید . مردان و زنانى از آل محمد ( علیهم السلام ) را در خانه اى در مدینه كه به آن خانه ابو

الحسن اموى مى گویند ، زندانى كند . سپس گروهى را در پى مردى از آل محمد ( علیهم السلام ) فرستد كه عده اى از

مستضعفین در مكه به رهبرى مردى از غطفان گرد او جمع شده اند . تا آنكه در میان سنگ هاى سفید در

منطقه بیداء فرود آیند ، اما ناگهان زمین آنها را در خود فرو برد . هیچكس از آنها جز یك نفر نجات نیابد .

 

 صفحه : 131

 

خداوند صورت آن یك نفر را به پشت سر برگرداند تا باقیمانده آنها را بترساند و برحذر دارد . آنروز تأویل

این آیه شریفه محقق خواهد شد : " اى كاش مى دیدى هنگامى كه آنان وحشت زده اند و برایشان چاره و

گریزى نیست و از مكانى نزدیك گرفته شوند .

سفیانى صد و سى هزار نفر به سوى كوفه روانه مى كند ، بخشى از آنها در روحاء و فاروق و در جایگاه

مریم و عیسى ( علیهما السلام ) در قادسیه فرود مى آیند و هشتاد هزار تن از آنان رهسپار كوفه مى شوند . محلى كه قبر

حضرت هود ( علیه السلام ) در نخیله در آن قرار دارد و در روز عید به كوفه حمله مى كنند . در آن روز رهبر مردم شخص

ظالم و ستمگرى است كه به او ساحر و جادوگر مى گویند و او از شهرى به نام زوراء ( بغداد ) در میان پنج

هزار كاهن و پیشگو خروج مى كند . در كنار پل آن هفتاد هزار نفر را مى كشد بگونه اى كه مردم از فراوانى

خون و بوى اجساد ، سه روز از نزدیك شدن به فرات خوددارى مى كنند . آنروز دختران با عفافى را كه

چهره شان توسط دیگران دیده نشده به اسارت مى گیرند و بر محملها سوار نموده به مكانى در نزدیكى

نجف مى برند .

سپس صد هزار نفر مشرك و منافق از كوفه خروج كرده و بى هیچ مانعى وارد دمشق مى شوند . همان

شهرى كه " ارم ذات العماد " است یعنى دارایى قصرها و ستونهاى برافراشته .

پرچم هائى از مشرق زمین به اهتزاز درآیند كه از جنس پنبه ، كتان و حریر نیستند ، این پرچمها نشان و

مهر سید بزرگ را برخوردارند و مردى از آل محمد ( علیهم السلام ) ( امام زمان ) آنان را فرماندهى مى كند . روزى كه در

مشرق به حركت درآیند بوى عطرشان چون مشك در مغرب به مشام رسد و هراس و وحشت به مدت یك

ماه ، پیشاپیش آنها حركت مى كند .

از سوى دیگر فرزندان خلافكار سعد در كوفه به خونخواهى پدرانشان حكومت را در دست گیرند تا

آنكه سواران مردى به نام حسین چون اسبان تیز تك بر آنها بتازند در حالى كه ژولیده ، غبار آلود و گریانند .

یكى از آنها با چشمان اشك بار پاى بر زمین كوبد و گوید : از امروز به بعد دیگر نشستن سزاوار نیست .

خداوندا ما توبه كار و متواضع بوده و در پیشگاه ربوبى تو سر فرود آورده و پیشانى بر خاك مى ساییم . آنها

همان بزرگانى هستند كه خداوند چنین توصیف شان كرده است . " همانا خداوند توبه كنندگان و پاكیزگان را


برچسب ها: سفیانی ، دوران ظهور ،

دنبالک ها: ساقی کوثر ، دانلود کتاب عصر ظهور ،