تبلیغات
ساقی کوثر - سفیانی2
چهارشنبه 23 مهر 1393

سفیانی2

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،

ولى آنها را به پیامبر ( صلى الله علیه وآله ) یا اهل بیت ( علیهم السلام ) نسبت نداده اند ، این روایات درباره سفیانى

و آغاز جنبش او مطالبى بیان كرده اند كه شبیه افسانه هاست . مانند اینكه : " او در عالم

خواب دیده مى شود به او مى گویند برخیز و قیام كن ، وى سه چوب نى در دست دارد ، به هر كس كه آنها را

بزند مرگ او حتمى است . " ( 1 )

این روایات از افكار بنى امیه متأثر شده كه در شخصیت و نقش سفیانى مبالغه

كرده و مى خواستند به او شخصیتى الهى بدهند .

ولى صرف نظر از روایات مبالغه آمیز ، روایات دیگر ، جنبش او راسریع مى دانند ،

ولى آنها را به پیامبر ( صلى الله علیه وآله ) یا اهل بیت ( علیهم السلام ) نسبت نداده اند ، این روایات درباره سفیانى

و آغاز جنبش او مطالبى بیان كرده اند كه شبیه افسانه هاست . مانند اینكه : " او در عالم

خواب دیده مى شود به او مى گویند برخیز و قیام كن ، وى سه چوب نى در دست دارد ، به هر كس كه آنها را

بزند مرگ او حتمى است . " ( 1 )

این روایات از افكار بنى امیه متأثر شده كه در شخصیت و نقش سفیانى مبالغه

كرده و مى خواستند به او شخصیتى الهى بدهند .

ولى صرف نظر از روایات مبالغه آمیز ، روایات دیگر ، جنبش او راسریع مى دانند ،

شدتِ یورش وى نزد راویانِ شیعه امرى شناخته شده است ، بطورى كه یكى از

راویان ، درباره اینكه شیعیان هنگام خروجِ سفیانى چه باید بكنند از امام صادق ( علیه السلام )

سؤال مى كند .

از حسین بن أبى العلاء حضرمى چنین روایت شده كه گفت :

" از ابو عبدالله ( امام صادق ( علیه السلام ) ) پرسیدم : وقتى سفیانى خروج كند ما چه كنیم ؟ حضرت فرمود : مردان

چهره خود را از او پنهان سازند ، بر زنان و فرزندان مشكلى نیست . پس چون بر پنج شهر ، یعنى شهرهاى

شام مسلط شد ، شما به سوى ولى امر خود ( حضرت مهدى ( علیه السلام ) ) كوچ كنید . " ( 2 )

بنظر مى رسد كه سرسخت ترین رقباى سفیانى ابقع و هوادارانش باشند و مراد از

بنى مروان در روایت ابن حماد نیز همین ها هستند آنجا كه مى گوید :

" بر مروانى چیره شده و او را به قتل رساند ، سپس تا سه ماه به كشتار بنى مروان پردازد ، آنگاه روى به

اهل مشرق ( ایرانیان ) آورد تا این كه وارد كوفه شود " ( 3 )

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) نسخه خطى ابن حماد ص 75 .

( 2 ) بحار : 52 / 272 .

( 3 ) نسخه خطى ابن حماد ص 77 .

 

 

 صفحه : 121

 

برخى روایات نشانگر این معنى است كه شیعیانِ منطقه شام هنگام خروج

سفیانى ، از دشمنان عمده وى شمرده نمى شوند ، بلكه طرفداران ابقع و اصهب

هستند كه دشمن شیعه و سفیانى هر دو هستند ، از امام باقر ( علیه السلام ) روایت شده كه

فرمود :

" سفیانى ، براى انتقام گرفتن از دشمنانتان ، برایتان كافى است . او براى شما یكى از نشانه هاست .

آن فاسق اگر خروج كند ، یكى دو ماه بعد از خروج او آرام مى مانید و از سوى او به شما زیانى نرسد تا آنكه

جمعیت زیادى از غیر شما را به قتل رساند . بعضى از یاران حضرت پرسیدند : در آن وقت زنان و

فرزندانمان را چه كنیم ؟ امام فرمود : مردان شما خود را از او پنهان دارند زیرا هراس و شرارت او متوجه

شیعیان ماست ، اما زنان ان شاء الله مشكلى نیابند . پرسیدند : مردان كجا بروند و به كجا بگریزند ؟ امام

فرمود : هر كس بخواهد به مدینه یا مكه و یا شهرى دیگر برود . ولى شما را به مكه توصیه مى كنم چرا كه

آنجا محل اجتماع و وعده گاه شماست . مدت این فتنه به مدت باردارى زن ، نُه ماه طول كشد و بخواست خدا

بیش از آن نخواهد شد . " ( 1 )

این روایت حاكى از آن است كه هجوم سفیانى بر شیعیان شام ، پس از خروج

وى و در ماه رمضان رخ مى دهد . همچنین روایات یادآور مى شوند كه سلطه او بر

منطقه ، مقتدرانه و مطلق است بگونه اى كه بر تمام مشكلات داخلى پیروز مى گردد .

" مردم شام از او اطاعت كنند بجز دسته هایى از رهروان حق كه خداوند آنها را از شرّ همراهى سفیانى

حفظ كند . " ( 2 )

برخى از علما ، از این روایت اینگونه برداشت مى كنند كه شیعیان لبنان و شام در

قلمرو حكومت سفیانى نبوده و از او اطاعت نمى كنند كه احتمال آن نیز هست . و

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 141 .

( 2 ) بحار : 52 / 252 .

 

 

 صفحه : 122

 

مى توان گفت دست كم ، گروههایى از اهل شام از گردن نهادن به فرمان او خوددارى

خواهند كرد . و گروه هایى آگاه ، از شیعیان و غیر شیعیان عراق و حجاز را خداوند از

مشاركت در جنبش سفیانى و عملیات نظامى سفیانى بركنار مى دارد . و بعید نیست

كه آنها از شرایط سیاسى ویژه اى نسبت به هموطنان عادى در دولت سفیانى

برخوردار باشند و بتوانند تا این اندازه مستقل باقى بمانند . همچون استقلال فعلى

لبنان نسبت به كشور سوریه .

به هر حال ، وقتى سفیانى از استیلاى خود بر منطقه آسوده خاطر شود ،

عملیات مهم برون مرزى خود را آغاز مى كند و لشكر خود را براى رویارویى با

ایرانیانى كه زمینه ساز ظهور حضرت اند آماده مى كند .

" آنگاه سفیانى همه تلاش و كوشش خود را متوجه عراق كند و سپاه وى وارد قرقیسیا شود و در آنجا به

كارزار پردازد " ( 1 )

نبرد قرقیسیا

قرقیسیا شهر كوچكى در مدخل ورودى رودخاد خابور به رودخانه فرات است ،

محل كنونى آن بلندى هاى همجوار با شهر دیر الفزور سوریه نزدیك مرز سوریه و

عراق و در فاصله كمى از مرز تركیه است .

در معجم البلدان آمده است : گفته مى شود نام آن از قرقیسیا پسر طهمورث

پادشاه آنجا گرفته شده است . حمزه اصفهانى مى گوید : قرقیسیا عربى كركیسیا

است و از كركیس گرفته شده كه نام میدان اسب دوانى است كه در عربى به آن

" حلبه " مى گویند . ( 2 )

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 237 .

( 2 ) معجم البلدان : 4 / 328 .

برچسب ها: امام مهدی ، سفیانی ، آخر الزمان ،

دنبالک ها: ساقی کوثر ، دانلود کتاب عصر ظهور ،