تبلیغات
ساقی کوثر - سفیانی
دوشنبه 21 مهر 1393

سفیانی

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،

وایتى ، به شدت جنگ هاى سفیانى با ابقع و اصهب اشاره مى كند و آن را

موجب نابودى شام مى داند . از امام باقر ( علیه السلام ) روایت شده كه فرمود :

" از نشانه هاى ظهور ، فرو رفتن یك آبادى به نام جابیه از روستاهاى شام ، فرود آمدن ترك ها در

جزیره و رومیها در رمله و درگیرى هاى فراوان در سراسر زمین است تا آنكه شام ویران گردد " و در

روایتى آمده است : " نخستین سرزمینى كه ویران شود شام است ، علت ویرانى شام ، اجتماع

طرفداران سه پرچم ( نیرو ) در آنجاست ، نیروهاى اصهب ، ابقع و سفیانى

روایتى ، به شدت جنگ هاى سفیانى با ابقع و اصهب اشاره مى كند و آن را

موجب نابودى شام مى داند . از امام باقر ( علیه السلام ) روایت شده كه فرمود :

" از نشانه هاى ظهور ، فرو رفتن یك آبادى به نام جابیه از روستاهاى شام ، فرود آمدن ترك ها در

جزیره و رومیها در رمله و درگیرى هاى فراوان در سراسر زمین است تا آنكه شام ویران گردد " و در

روایتى آمده است : " نخستین سرزمینى كه ویران شود شام است ، علت ویرانى شام ، اجتماع

طرفداران سه پرچم ( نیرو ) در آنجاست ، نیروهاى اصهب ، ابقع و سفیانى . " ( 1 )

اما خرابى دمشق كه در كلام امیر مؤمنان ( علیه السلام ) بدان اشاره شد كه فرمود : " دمشق را

قطعاً تخریب خواهم كرد . . آن را مردى از خاندان من انجام خواهد داد " ظاهراً ویرانى اى است كه

در نبرد بزرگ آزادسازى قدس اتفاق مى افتد . نبردى كه میان امام مهدى ( علیه السلام ) با

سفیانى ، یهودیان و رومى ها به وقوع مى پیوندد .

اما سفیانى در نُه ماهه پایانى حكومت خود ، دست به نبردهاى بزرگى مى زند كه

مهمترین آنها با ترك ها و هوادارانشان در قرقیسیا و سپس نبردهاى او در عراق با

ایرانى ها است كه زمینه سازان ظهوراند . طبق برخى روایات یمنى ها نیز با ایرانیان

همراهى مى كنند .

ممكن است سفیانى در مدینه منوره نیز داراى نیروهایى باشد كه در كنار

نیروهاى حكومت حجاز در نبردى كه احتمالا توسط حضرت مهدى ( علیه السلام ) براى

آزادى مدینه انجام مى پذیرد وارد پیكار شوند .

سفیانى پس از شكست در عراق و حجاز ، به شام و فلسطین بازمى گردد تا در

بزرگترین نبرد خود با حضرت مهدى یعنى نبرد بزرگ فتح قدس به مصاف بپردازد .

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) ارشاد مفید ص 359 .

 

 

 صفحه : 119

 

آغاز جنبش سفیانى

تقریباً همه روایات در اینكه سفیانى جنبش خود را از خارج دمشق از منطقه

حوران یا دِرعا در مرز سوریه و اردن آغاز مى كند ، متفقند ، البته روایات ، منطقه

خروج وى را " وادى یابس و اسود " ( دره خشك و سیاه ) مى نامند .

از امیر مؤمنان ( علیه السلام ) روایت شده است كه فرمود :

" پسر ( هند ) جگرخوار از وادى یابس ( دره خشك ) خروج كند . او مردى است میان قامت ، با چهره اى

ترسناك ، سرى بزرگ و صورتى آبله گون ، به قیافه اش كه بنگرى ، یك چشم به نظر مى رسد ، نامش عثمان

و نام پدرش عنسبه ( عیینه ) و از فرزندان ابو سفیان است . . تا اینكه به سرزمینى آرام كه داراى آبى

گواراست مى رسد ، آنگاه بر منبر آنجا قرار مى گیرد . " ( 1 )

البته سر زمین آرام با آب گوارا كه در قرآن آمده ، به دمشق تفسیر شده است .

در نسخه خطى ابن حماد از محمد بن جعفر بن على نقل شده كه گفت :

" سفیانى از فرزندان خالد پسر یزید پسر ابو سفیان است ، مردى با سرى درشت و چهره اى آبله گون ،

در چشمش نقطه اى سفید پیداست ، او از سمت دمشق كه وادى یابس ( دره خشك ) نامیده مى شود ، با هفت

نفر كه یكى از آنها درفشى آماده اهتزاز با خود دارد ، خروج مى كند . " ( 2 )

و در ص 74 همین كتاب آمده است كه " آغاز حركت او از قریه اى در غرب شام به نام انَدَرا

همراه با 7 نفر است " و در صفحه 79 از قول " ارطاة بن منذر " آمده كه گفت : " مردى بد

سیما و ملعون از مندرون در شرق بیسان در حالى كه بر شترى سرخ سوار و تاجى بر سر نهاده ، خروج

مى كند " .

قابل توجه است كه ابن حماد و دیگران روایات متعددى از قول تابعین آورده اند

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 205 .

( 2 ) نسخه خطى ابن حماد ص 75 .


برچسب ها: سفیانی ، امام مهدی ، آخر الزمان ،

دنبالک ها: ساقی کوثر ، دانلود کتاب عصر ظهور ،