تبلیغات
ساقی کوثر - نقش عرب ها در دوران ظهور7
دوشنبه 21 مهر 1393

نقش عرب ها در دوران ظهور7

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،

م

مكن است این رفتار دو گانه سفیانى كه گاهى با ژستهاى اسلامى و گاهى با

ظاهرى مسیحى و صلیب بر گردن ظاهر مى شود سؤال برانگیز باشد ولى با رفتارى

كه از سیاستمداران مزدور غرب سراغ داریم این سؤال ، پاسخ داده مى شود چرا كه

برخى از آنها به گونه اى با مسیحیان زندگى مى كنند كه نمى توان میان آنها و مسیحیان

فرق گذاشت ، این مزدوران چنان به مسیحیان نزدیك مى گردند كه صلیب زرین به

گردن یا به ساعت خود مى آویزند و هنگام مراسم در كلیسا حضور مى یابند . تا اینكه

او را فرمانرواى مسلمانان گردانند . سپس با تظاهر به نماز و دیانت ، مسلمانان را

فریب مى دهند ..........

متدین نشان مى دهد و البته طبق روایات این حالت تنها در آغاز جنبش او دیده

مى شود .

ممكن است این رفتار دو گانه سفیانى كه گاهى با ژستهاى اسلامى و گاهى با

ظاهرى مسیحى و صلیب بر گردن ظاهر مى شود سؤال برانگیز باشد ولى با رفتارى

كه از سیاستمداران مزدور غرب سراغ داریم این سؤال ، پاسخ داده مى شود چرا كه

برخى از آنها به گونه اى با مسیحیان زندگى مى كنند كه نمى توان میان آنها و مسیحیان

فرق گذاشت ، این مزدوران چنان به مسیحیان نزدیك مى گردند كه صلیب زرین به

گردن یا به ساعت خود مى آویزند و هنگام مراسم در كلیسا حضور مى یابند . تا اینكه

او را فرمانرواى مسلمانان گردانند . سپس با تظاهر به نماز و دیانت ، مسلمانان را

فریب مى دهند .

در روایتى كه قبلا مطرح كردیم آمده بود كه سفیانى اهل فضل و دانش را مى كشد

و براى نیل به مقاصد خود ، از آنها یارى مى خواهد و هر كس سرباز زند ، به قتل

مى رساند . ( 1 ) روایت مذكور حاكى از این است كه وى به شدت مایل است كه به

جنبش و حكومت خود رنگ اسلامى و شرعى بدهد ، از این رو علماء را بر مشروع

دانستن حركت خود وادار مى سازد و شاید عبارت " یفنیهم یعنى آنان را نابود

مى سازد " بجاى كلمه " یفتنهم یعنى آنان را گرفتار مى كند " اشتباه ذكر شده باشد .

مراحل گوناگون جنبش سفیانى

بر پایه احادیث ، جنبش سفیانى ، حركتى سریع و خشن است ، زیرا اوضاع

جهانى به خاطر كشمكش بین ابرقدرتها تا سر حد جنگ ، وخیم مى شود و سرزمین

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) نسخه خطى ابن حماد ص 76 .

 

 

 صفحه : 116

 

شام كه فتنه فلسطین آن را " همچون آب درون مشك " متزلزل ساخته ، گرفتار رنج و

افسردگى مى گردد .

از همین رو ، غربیها در صدد انتخاب زمامدارى مقتدر برمى آیند تا بتواند مناطق

اطراف اسرائیل را براى سلطه این كشور ، تحت فرمان درآورد و بتوانند نقش مؤثرى

در دفاع از اسرائیل و غرب ، برعهده گیرد . به همین جهت غربى ها دست او را در

جنگ عراق و اشغال آن باز مى گذارند همچنانكه دست او را در یارى به حكومت

ضعیف حجاز و درهم شكستنِ جنبشِ نوینى كه نهضت امام مهدى ( علیه السلام ) در مكه

مكرّمه ایجاد مى كند ، باز مى گذارند .

این نكات ، كه در روایات مربوط به جنبش سفیانى بدان اشاره شده بیانگر آن

است كه سفیانى براى موفقیت خود نیاز به سرعت عمل و خشونت شدید دارد . از

امام صادق ( علیه السلام ) روایت شده كه فرمود :

" سفیانى از نشانه هاى حتمى ظهور است . خروج او از آغاز تا انجام ، پانزده ماه طول مى كشد ، شش ماه

كارزار مى كند ، همینكه بر پنج شهر تسلط یافت نُه ماه فرمانروائى مى كند بى آنكه یك روز بر آن افزوده

شود " ( 1 )

آن پنج شهر عبارتند از : دمشق ، اردن ، حمص ، حلب و قِنَّسرین كه مراكز

فرمانروائى منطقه ، سوریه ، اردن و لبنان است . روایات بر وجود اردن میان آنها

تصریح مى كنند ، اما لبنان كه جزئى از سرزمین شام و تابع پنج شهر بحساب مى آید ،

بعید نیست كه در قلمرو حكومت سفیانى قرار گیرد . ولى برخى روایات ، گروههایى

را از سیطره سفیانى جدا كرده اند چرا كه آنان ملازمان حق اند و خداوند آنها را از شرّ

همراهى با سفیانى حفظ مى كند . ممكن است مردم لبنان از آن دسته باشند .

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 248 .

 

 

 صفحه : 117

 

بعضى روایات زمان جنبش وى را در ماه رجب مى دانند ، از امام صادق ( علیه السلام )

روایت شده است كه فرمود :

" از نشانه هاى حتمى ظهور ، خروج سفیانى در ماه رجب است " . ( 1 )

این حوادث نشان مى دهد كه خروج سفیانى شش ماه قبل از ظهور حضرت

مهدى ( علیه السلام ) است . چرا كه حضرت در شب یا روز دهم محرم همان سال ( سال خروج

سفیانى ) در مكه ظهور خواهد كرد . همچنین معلوم مى شود كه تسلط سفیانى بر

منطقه شام و لشكركشى به عراق و حجاز ، قبل از ظهور و با انگیزه پیروزى بر یاران

امام و نهضت او انجام مى پذیرد .

بنابراین جنبش سفیانى در سه مرحله به اجرا درمى آید . نخست : مرحله تثبیت

سلطه وى در شش ماهه اول ، سپس هجوم و پیكار او در عراق و حجاز . و سر انجام

عقب نشینى از توسعه طلبى در عراق و حجاز و دفاع در برابر سپاه حضرت

مهدى ( علیه السلام ) ، جهت حفظ باقیمانده حكومتش در سرزمین شام ، اسرائیل و قدس .

روایات مربوط به سفیانى ، جنگ هاى شش ماهه اول وى را به اختصار ترسیم

مى كنند ، جنگ هاى داخلى او با اصهب و ابقع و سپس با نیروهاى اسلامى و غیر

اسلامى مخالف خود ، تا تسلط او بر سرزمین شام .

ولى با توجه به نوع جنبشِ او ، طبیعى است كه این شش ماه ، مملو از عملیات

متراكم نظامى خواهد بود تا بتواند سیطره خود را استوار و نیروهاى زیادى را براى

نبردهاى گسترده نُه ماه آینده تجهیز و آماده نماید . و ممكن است سفیانى در كنار

جنگهاى مهم شش ماهه اول خود ، علاوه بر ابقع و اصهب با فرمانروایانِ اردن و

لبنان و دیگر نیروهاى مخالف درگیرى هایى داشته باشد .

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 249 .


برچسب ها: امام مهدی ، آخر الزمان ،

دنبالک ها: ساقی کوثر ، دانلود کتاب عصر ظهور ،