تبلیغات
ساقی کوثر - نقش عرب ها در دوران ظهور6
یکشنبه 20 مهر 1393

نقش عرب ها در دوران ظهور6

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،

ما در لبنان ، نمونه هایى از این نقابداران را كه مزدور یهودیانند ، دیده ایم كه به

مناطق مسلمان نشینى كه تحت نفوذ آنهاست وارد شده ودر حالى كه چهره هاى سیاه

خود را زیر ماسكهاى سیاه رنگ یا رنگهاى دیگر مخفى نموده اند مؤمنان را شناسائى

و به همدستان خود معرفى و آنها را به قتل رسانده ، یا دستگیر و زندانى مى كنند .

و سفیانى دست آموز آنهاست و نقابداران وى از نوع نقابداران همین گروه هایند .

در روایت دیگرى آمده است :

" سواران سفیانى به جستجوى اهل خراسان مى آیند و شیعیان آل پیامبر ( صلى الله علیه وآله ) را در كوفه مى كشند ،

آنگاه اهل خراسان در جستجوى حضرت مهدى ( علیه السلام ) بیرون مى آیند.....

ما در لبنان ، نمونه هایى از این نقابداران را كه مزدور یهودیانند ، دیده ایم كه به

مناطق مسلمان نشینى كه تحت نفوذ آنهاست وارد شده ودر حالى كه چهره هاى سیاه

خود را زیر ماسكهاى سیاه رنگ یا رنگهاى دیگر مخفى نموده اند مؤمنان را شناسائى

و به همدستان خود معرفى و آنها را به قتل رسانده ، یا دستگیر و زندانى مى كنند .

و سفیانى دست آموز آنهاست و نقابداران وى از نوع نقابداران همین گروه هایند .

در روایت دیگرى آمده است :

" سواران سفیانى به جستجوى اهل خراسان مى آیند و شیعیان آل پیامبر ( صلى الله علیه وآله ) را در كوفه مى كشند ،

آنگاه اهل خراسان در جستجوى حضرت مهدى ( علیه السلام ) بیرون مى آیند " ( 1 ) .

برخى از روایات رنگ پرچم سفیانى را سرخ عنوان كرده اند كه نشانه سیاست

خونین او است ، همچنانكه از امیر المؤمنین ( علیه السلام ) روایت شده كه فرمود : " براى آن

نشانه هایى است . . . خروج سفیانى با پرچم سرخ ، كه فرمانده اش مردى از قبیله " بنى كلب " است " . ( 2 )

خط و مشى سیاسى و فرهنگ سفیانى

روایات ، نشان مى دهند كه سفیانى داراى فرهنگ و آموزش غربى است و چه

بسا بزرگ شده همانجا باشد . در كتاب " غیبت " شیخ طوسى از بشر بن غالب

بصورت مرسل ( 3 ) روایت شده كه گفت :

" سفیانى در حالى كه نصرانى شده ، صلیب بر گردن ، از سرزمین رومیان مى آید . او رئیس گروه

است . " ( 4 )

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) نسخه خطى ابن حماد ص 82 .

( 2 ) بحار : 52 / 273 .

( 3 ) روایت مرسل به روایتى گفته مى شود كه سند آن ذكر نشده باشد .

( 4 ) غیبت طوسى ص 278 .

 

 

 صفحه : 113

 

یعنى او در اصل مسلمان بوده ، سپس مسیحى شده و از سرزمین غرب وارد شام

گشته و حركت خود را آغاز مى كند .

خط و مشى سیاسى او به غرب و یهودیان گرایش دارد و با حضرت كه دشمن

غربى هاست به نبرد مى پردازد و با تركان یا هواداران تركها كه احتمالا روسها هستند

وارد جنگ مى شود . سفیانى در حین نبرد با حضرت ، از دمشق به رمله فلسطین

جایى كه شورشیان رومى در آنجا فرود مى آیند ، پناه مى برد .

و آشكار است كه او بعنوان خط مقدم دفاع از یهودیان و رومى ها وارد پیكار با

حضرت مهدى ( علیه السلام ) مى شود . روایات از شكست یهودیان كه با شكست سفیانى

ایجاد خواهد شد سخن گفته اند .

نشانه دیگر گرایش وى به غربى ها این است كه باقیمانده نیروهاى سفیانى ، پس

از شكست و كشته شدن او به سوى غرب مى گریزند ، آنگاه یاران امام مهدى ( علیه السلام ) آنها

را بازگردانده و به قتل مى رسانند .

از ابن خلیل ازدى ، روایت شده است كه گفت : از ابو جعفر ( امام باقر ( علیه السلام ) ) شنیدم كه

درباره این آیه شریفه كه مى گوید : ( وقتى آنان عذاب ما را احساس كردند به ناگاه از آن

گریختند . ( به آنان گفته شود ) فرار نكنید و به سوى آنچه در آن متنعم بودید و به سوى خانه هایتان

بازگردید . شاید از شما سؤال شود ( 1 ) " فرمود : " وقتى قائم قیام كند و سپاهى بسوى بنى امیه به شام

گسیل دارد ، آنان به سوى روم ( غرب ) گریزند رومیان به آنها گویند : ما ، شما را به سرزمین خود راه ندهیم

مگر اینكه به آئین مسیحیت درآئید ، آنگاه صلیب به گردن خود آویزند و رومیان آنان را بپذیرند . وقتى یاران

قائم ( علیه السلام ) به قصد نبرد با رومیان ، رویاروى آنان فرود آیند ، رومیان از آنها درخواست امان و صلح كنند اما

یاران قائم گویند : امان ندهیم مگر افرادى كه از ما نزد شماست به ما برگردانید . سپس رومیان آنها را به

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) انبیاء / 12 - 13 .

 

 

 صفحه : 114

 

یاران قائم ( علیه السلام ) باز گردانند و این است معنى فرموده خداوند : " فرار نكنید و به سوى آنچه در آن متنعم

بودید و به سوى خانه هایتان بازگردید . شاید مورد سؤال واقع شوید " سپس فرمود : او ( حضرت ) از آنها از

گنج ها سؤال كند . در حالى كه بهتر از هر كس از آنها آگاه است ، آنها این آیه را مى خوانند : " واى بر ما كه

سخت ستمكار بودیم ، پیوسته این گفتارشان بود تا آن كه ما همه را طعمه درو شده بى جان ساختیم ، با

شمشیر " . ( 1 )

و معنى این جمله كه " هنگامى كه یاران قائم رویاروى آنان قرار گیرند ، آنها امان طلبند " این

است كه یاران حضرت ، نیروهاى خود را در مقابل رومیان آماده مى كنند و آنان را

مورد تهدید قرار مى دهند و مراد از بنى امیه یاران سفیانى است كه در روایات دیگر

بدان تصریح شده است .

ظاهراً غربى ها مشاوران و فرماندهان سپاه سفیانى اند كه داراى موقعیت سیاسى

خوبى هستند ، از این رو ماجرا تا آنجا كشیده مى شود كه حضرت مهدى ( علیه السلام ) و

یارانش ، رومیان را در صورت تسلیم نكردن این افراد ، تهدید به جنگ مى كنند .

تلاش سفیانى براى مذهبى جلوه دادن جنبش خود

با توجه به گسترش و عظمت آئین اسلام قبل از ظهور حضرت و با توجه به اینكه

جنبش سفیانى در حقیقت یك طرح غربى - یهودى براى مواجهه با آئین اسلام

است ، تلاش سفیانى براى مذهبى جلوه دادن جنبش خود ، امرى طبیعى است .

هر پژوهشگرى كه روایات مربوط به سفیانى را بررسى نماید ، نشانه هاى این

تلاش سفیانى را مشاهده مى كند . از جمله عبارتى كه مى گوید : " سفیانى در اثر عبادت ،

بسیار زرد رنگ بنظر مى رسد " ( 2 ) از این عبارت چنین برمى آید كه او خود را به ظاهر

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 377 و آیه مذكور : انبیاء / 15 .

( 2 ) نسخه خطى ابن حماد ص 75 .


برچسب ها: امام مهدی ، آخر الزمان ،

دنبالک ها: ساقی کوثر ، دانلود کتاب عصر ظهور ،