تبلیغات
ساقی کوثر - نقش عرب ها در دوران ظهور4
سه شنبه 1 مهر 1393

نقش عرب ها در دوران ظهور4

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،

ساقی کوثر

نخستین سرزمینى كه ویران شود شام است . در آنجا سه گروه یعنى طرفداران اصهب ، ابقع ، و سفیانى ، با

یكدیگر اختلاف كنند " ( 1 )

به نظر مى رسد كه فرمانده ابقع ، در پایتخت قرار دارد . ( ابقع كسى است كه

پوست بدنش سیاه و سفید باشد ) چون روایات دلالت دارند كه قیام اصهب از

خارج پایتخت یا مركز آغاز مى شود . هیچیك از این دو فرمانده نمى توانند بر

دیگرى پیروزى قاطعى بدست آورند . سفیانى از این فرصت استفاده كرده و از

خارج پایتخت دست به یورش مى زند و هر دو نفر را تار و مار مى كند .

 صفحه : 106

 

نخستین سرزمینى كه ویران شود شام است . در آنجا سه گروه یعنى طرفداران اصهب ، ابقع ، و سفیانى ، با

یكدیگر اختلاف كنند " ( 1 )

به نظر مى رسد كه فرمانده ابقع ، در پایتخت قرار دارد . ( ابقع كسى است كه

پوست بدنش سیاه و سفید باشد ) چون روایات دلالت دارند كه قیام اصهب از

خارج پایتخت یا مركز آغاز مى شود . هیچیك از این دو فرمانده نمى توانند بر

دیگرى پیروزى قاطعى بدست آورند . سفیانى از این فرصت استفاده كرده و از

خارج پایتخت دست به یورش مى زند و هر دو نفر را تار و مار مى كند .

احتمالا أصهب غیر مسلمان است زیرا برخى از روایات او را با صفت " عِلجْ "

معرفى كرده اند . و این تعبیر معمولا درباره سربازان كافر بكار مى رود .

از سوى دیگر مروانى ، كه در منابع معتبرى همچون كتاب غیبت نعمانى از او یاد

شده ، همان ابقع است و رقیب سفیانى محسوب نمى گردد .

اما از روایاتى كه ابقع و اصهب را نكوهش كرده اند چنین برمى آید كه مواضع

سیاسى آنان مخالف اسلام و طرفدار دشمنان دین و كفارند .

بنابراین ، معنى اختلاف و درگیرى دو گروه نظامى در سرزمین شام كه در روایات

آمده ، همان اختلاف دو زمامدار بر سر زمامدارى منطقه است . در روایتى كه قبلا از

امام باقر ( علیه السلام ) نقل شد ، حضرت به جابر جعفى فرمود :

" پیوسته بر جاى خود باش و بى حركت بمان تا علامتهایى كه بر تو بیان مى كنم مشاهده كنى : اختلاف

بین خاندان فلانى و نداى آسمانى و صدائى كه از ناحیه دمشق بیاید كه مژده بخش ظهور است و فرو رفتن

آبادى اى از شام كه آن را جابیه نامند . و روى آوردن هواداران تركها براى ماندن در جزیره ( موصل ) و مستقر

شدن سركشان روم در رمله . در آن سال در تمام سرزمین هاى اسلامى كه در ناحیه غرب واقع شده اند ،

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 212 .

صفحه : 107

 

اختلاف بسیار شود ، نخستین سرزمینى كه نابود گردد شام است كه میان سه لشكرِ أصهب ، أبقع و سفیانى

اختلاف شود " .

مراد از اختلاف بین خاندان فلانى ، چنانكه در مبحث حركت ظهور گفتیم ،

كشمكش بین اعضاء خاندان حاكم بر حجاز یا غیر آن است كه مقدمه ظهور حضرت

مهدى ( علیه السلام ) است .

و صدایى كه از ناحیه دمشق مى آید ، احتمالا صدایى است كه آغازگر

فتنه هاست نه آن صداى آسمانى موعود كه در ماه رمضان شنیده خواهد شد .

در روایتى دیگر چنین آمده است :

" شورشیانى از جانب تركها دست به طغیان مى زنند و در پى آن فتنه روم اتفاق مى افتد . " ( 1 )

منظور از شورشیان ترك شاید خود ترك ها و یا اقوام دیگرى مانند روسها باشند

كه از سمت تركها مى آیند .

حالا به روایتى مى پردازیم كه درباره سه گروهى است كه در شام با یكدیگر

اختلاف مى كنند . این گروهها لشكریان حسنى ، اموى و قیسى اند كه سفیانى آنها را

شكست مى دهد . چنانكه در بحار از امام صادق ( علیه السلام ) روایت شده كه فرمود :

" اى سدیر ! از خانه ات جدا نشو همچون گلیم فرش شده بر آن آرام باش ، مادام كه شب و روز آرام

است ، پس همین كه فهمیدى سفیانى خروج كرد بسوى ما بیا و لو با پاى پیاده .

گفتم : فدایت شوم آیا پیش از آن ، حادثه اى خواهد بود ؟ فرمود : آرى . و با سه انگشتِ دستِ خود به

شام اشاره نمود و فرمود : سه درفش ( لشكر ) حسنى ، اموى و قیسى با هم اختلاف كنند . وقتى سفیانى

خروج كند ، آنها را چنان درو كند كه نظیرش را ندیده ام " .

قبول این روایت كمى مشكل است ، زیرا با روایات بسیارى كه گروههاى سه گانه

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 237 .

 

 

 صفحه : 108

 

را ابقع ، اصهب و سفیانى مى داند ، در تعارض است بعلاوه مرحوم كلینى این

روایت را فقط تا " ولو با پاى پیاده " نقل كرده و احتمال دارد قسمت آخر ، اضافه یا

تفسیر بعضى راویان باشد كه با اصل روایت آمیخته شده است . ( 1 )

جنبش سفیانى

سفیانى از چهره هاى اصلى در نهضت حضرت مهدى ( علیه السلام ) است . او دشمن

سرسخت و رو در روى حضرت است . هرچند كه امام ( علیه السلام ) در حقیقت با نیروهائى

كه از سفیانى پشتیبانى مى كنند روبروست ، همچنانكه بیان خواهد شد .

روایات با صراحت مى گویند كه خروج سفیانى از وعده هاى حتمى خداوند

است .

در همین رابطه از امام زین العابدین ( علیه السلام ) روایت شده كه فرمود :

" ظهور قائم و خروج سفیانى از امور حتمى خداوند است و قائم ظهور نمى كند مگر پس از آمدن

سفیانى " ( 2 )

روایاتى كه با الفاظ مختلف بیانگر خروج سفیانى ست فراوانند و تعدادى از آنها

از الفاظ و تعابیر یكسانى برخوردارند . اینك ما به ویژگیهاى شخصیت و جنبش او

مى پردازیم ، سپس روایات پیرامون سفیانى را مورد بررسى قرار مى دهیم .

اسم و نسب سفیانى

دانشمندان اسلامى اتفاق نظر دارند كه نامگذارى او به " سفیانى " بخاطر نسبت

او با ابوسفیان است چرا كه وى از تبار ابو سفیان است ، همچنانكه به او فرزند زن

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) كافى : 8 / 264 .

( 2 ) بحار : 53 / 182 .برچسب ها: آخر الزمان ، امام زمان ، اعراب در آخر الزمان ، حوادث دوران ظهور ،

دنبالک ها: ساقی کوثر ، دانلود کتاب عصر ظهور ،