تبلیغات
ساقی کوثر - نقش عرب ها در دوران ظهور3
دوشنبه 31 شهریور 1393

نقش عرب ها در دوران ظهور3

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    


        ساقی کوثر


اما ظهور مردى یمانى كه در روایت ها وعده داده شده ، همزمان با خروج

سفیانى یا نزدیك به آن است ، و خواهیم گفت كه خروج مردى خراسانى ( رهبر

ایرانى ها ) نیز به همین ترتیب خواهد بود .

فتنه سرزمین شام

روایات ، فتنه ویژه اى را در سرزمین شام یادآورى مى كنند كه قبل از خروج

سفیانى اتفاق مى افتد . این فتنه همان فتنه عمومى غربى و شرقى است كه

مسلمانان گرفتار آن مى شوند و قبلا درباره اش سخن گفتیم .

اما ظهور مردى یمانى كه در روایت ها وعده داده شده ، همزمان با خروج

سفیانى یا نزدیك به آن است ، و خواهیم گفت كه خروج مردى خراسانى ( رهبر

ایرانى ها ) نیز به همین ترتیب خواهد بود .

فتنه سرزمین شام

روایات ، فتنه ویژه اى را در سرزمین شام یادآورى مى كنند كه قبل از خروج

سفیانى اتفاق مى افتد . این فتنه همان فتنه عمومى غربى و شرقى است كه

مسلمانان گرفتار آن مى شوند و قبلا درباره اش سخن گفتیم .

از پیامبر ( صلى الله علیه وآله ) روایت شده است كه فرمود :

" دیرى نپاید كه به مردم شام ، دینار و پیمانه اى نرسد ، پرسیدیم این امر از طرف كیست ؟ فرمود : از

جانب رومیان . آنگاه اندكى سكوت كرد ، سپس فرمود : در آخر الزمان خلیفه اى آید كه به مردم اموال بسیار

كمى دهد كه به حساب نیاید " ( 1 )

باعث این فشار اقتصادى ، مالى و غذائى ، رومیان یعنى همان غربى ها هستند .

از جابر جعفى نقل شده است كه از امام باقر ( علیه السلام ) درباره این گفته خداى سبحان

سؤال شد كه فرموده است " ولنبلونَّكم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس

والثمرات وبشِّر الصابرین " ( 2 ) ( براستى ما شما را با چیزهایى همچون ترس ، گرسنگى و كاهش مال ،

جان و میوه ها مورد آزمایش قرار مى دهیم . صبر پیشگان را بشارت ده ) . حضرت فرمود :

گرسنگى بر دو گونه است : عام و خاص . گرسنگى خاص در كوفه است كه خداوند آن را ویژه دشمنان

آل محمد گرداند و آنان را هلاك سازد . اما گرسنگى عام در شام خواهد بود و آن گرسنگى و ترسى است كه

تا آن زمان هرگز بدان گرفتار نشده اند ، گرسنگى ، قبل از قیام قائم و وحشت و اضطراب ، بعد از قیام آن

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 51 / 92 .

( 2 ) بقره / 155 .

 

 

 صفحه : 104

 

حضرت خواهد بود . " ( 1 )

از امام صادق ( علیه السلام ) نقل شده كه فرمود :

" پیش از ظهور قائم ، بطور حتم سالى فرا رسد كه مردم در آن دچار قحطى و ترس شدید از كشته

شدن و كمبود اموال و میوه ها گردند و این مطلب در قرآن به روشنى دیده مى شود ، آنگاه این آیه را تلاوت

فرمود : " براستى ما شما را با چیزهایى همچون ترس ، گرسنگى ، كاهش مال ، جان و میوه ها مورد آزمایش

قرار مى دهیم و صبر پیشگان را بشارت ده " ( 2 )

پدیدار شدن فشار اقتصادى در سال ظهور ، با این سخن كه این وضع مدتى قبل

از ظهور وجود داشته و سپس در سال ظهور شدیدتر گشته و آنگاه ظهور به وقوع

بپیوندد ، منافاتى ندارد .

اما فتنه سرزمین شام بر اساس روایات ، دورانى طولانى دارد و هر گاه تصور شود

كه رو به پایان است ، استمرار مى یابد . " مردم از آن ، راه فرار مى جویند اما نمى یابند " ( 3 ) .

طبق روایات این فتنه داخلِ تمام خانه هاى مردم عرب و مسلمان خواهد شد و " هر

گاه آن را از سوئى اصلاح كنند از سوى دیگر گسیخته شود و یا از جانب دیگر آشوب برخیزد " ( 4 ) .

پاره اى از روایات نیز این حوادث را " فتنه فلسطین " مى نامند ، چنانكه قبلا از

نسخه خطى ابن حماد برمى آمد . ( 5 )

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 229 .

( 2 ) بحار : 52 / 229 .

( 3 ) بحار : 52 / 298 .

( 4 ) نسخه خطى ابن حماد ص 9 و 10 .

( 5 ) نسخه خطى ابن حماد ص 63 .

 

 

 صفحه : 105

 

زمین لرزه اى در شهرهاى شام

برخى روایات محل وقوع زلزله و حتى زمان آن را مشخص مى سازند و بیانگر

آنند كه این حادثه ، هنگام اختلاف دو گروه بر سر قدرت اتفاق خواهد افتاد .

احادیث از این حادثه با كلماتى همچون " تكان شدید ، فرو رفتن و زلزله " یاد

كرده اند . مانند روایتى كه از امیر مؤمنان ( علیه السلام ) نقل شده كه فرمود :

" وقتى دو گروه نظامى در شام اختلاف كنند ، نشانه اى از نشانه هاى الهى آشكار شود ، پرسیدند : اى

امیر مؤمنان آن نشانه چیست ؟ فرمود : زمین لرزه اى در شام كه صد هزار نفر در اثر آن هلاك گردند و

خداوند آن را رحمتى براى مؤمنان و عذابى براى كافران قرار دهد . در آن هنگام ، نظاره گر سوارانى با

اسب هاى سفید و درفشهاى زرد باشید كه از مغرب زمین روى آورند تا وارد شام شوند . این حوادث با

مصیبت بزرگ و مرگ سرخ همراه شود . پس بنگرید فرو رفتن روستائى از دمشق را كه به آن حرستا گویند .

آنگاه فرزند جگرخوار ( سفیانى ) از سرزمین خشكیده خروج كرده و بر منبر دمشق قرار گیرد ، پس از آن در

انتظار خروج مهدى ( علیه السلام ) باشید . " ( 1 )

منظور از " اسبهاى سفید " : اسبهاى ابلق غربى هاست كه گوشهاى آنها بریده شده و

وسیله سوارى آنهاست .

و مقصود از پسر جگرخوار : یعنى فرزند هند ، زن ابو سفیان است ، زیرا سفیانى

از فرزندان معاویه است . و " سرزمین خشكیده " همان منطقه حوران نزدیك اذرعان

( درعا ) است كه در مرز سوریه و اردن قرار دارد .

كشمكش بر سر قدرت بین اصعب و ابقع

از امام باقر ( علیه السلام ) نقل شده كه فرمود :

" در آن سال همه سرزمین هاى اسلامى كه در سمت غرب قرار دارند ، دچار اختلاف شدید شوند ،

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 253 .

 

 


برچسب ها: اعراب در آخر الزمان ، آخر الزمان ، امام زمان ، حوادث دوران ظهور ،

دنبالک ها: ساقی کوثر ، دانلود کتاب عصر ظهور ،