تبلیغات
ساقی کوثر - نقش عرب ها در دوران ظهور2
یکشنبه 30 شهریور 1393

نقش عرب ها در دوران ظهور2

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،


       ساقی کوثر


" قائم قیام نكند مگر در حالى كه ترسى شدید و فتنه و بلائى عظیم بر مردم فرا رسد و قبل از آن گرفتار

طاعون شوند ، آنگاه شمشیر برنده میان عرب ها حاكم گردد و اختلاف میان مردم و پراكندگى در دین و

دگرگونى در حال آنان بوجود آید به گونه اى كه مردم با مشاهده درنده خوئى برخى نسبت به برخى دیگر ،

صبح و شام آرزوى مرگ كنند . " ( 1 )

صفحه : 98

 

" قائم قیام نكند مگر در حالى كه ترسى شدید و فتنه و بلائى عظیم بر مردم فرا رسد و قبل از آن گرفتار

طاعون شوند ، آنگاه شمشیر برنده میان عرب ها حاكم گردد و اختلاف میان مردم و پراكندگى در دین و

دگرگونى در حال آنان بوجود آید به گونه اى كه مردم با مشاهده درنده خوئى برخى نسبت به برخى دیگر ،

صبح و شام آرزوى مرگ كنند . " ( 1 )

روایت هاى دیگرى از این دست وجود دارد كه جملگى بیانگر آن است كه

عرب ها از عقاید و ارزشهاى خود فاصله مى گیرند و هر صاحب اندیشه اى ، دیگران

را به تبعیت از اندیشه خود فرا مى خواند . و این به نوعى هرج و مرج فكرى در میان

مردم منتهى مى گردد .

همچنین روایاتى بیانگر آنند كه همه عرب ها بجز انقلابیون یمن و حركت هاى

اسلامى زمینه ساز ظهور ، با عجم یعنى ایرانیان ، یا با فرماندهان آنها اختلاف پیدا

مى كنند و این اختلاف تا ظهور حضرت مهدى ( علیه السلام ) ادامه مى یابد .

دسته اى دیگر از احادیث ، بیانگر نبرد حضرت مهدى ( علیه السلام ) با عرب هاست ، در

این روایات جنگ حضرت با اندك باقیمانده هاى رژیم حجاز ، بعد از آزاد سازى

مكه و مدینه و چه بسا هنگام آزاد سازى آن صورت مى گیرد . سپس نبردهاى متعدد

آن حضرت با سفیانى در عراق و جنگ بزرگ امام ( علیه السلام ) با سفیانى در فلسطین به وقوع

مى پیوندد .

در برخى از روایات آمده كه آن حضرت با شورشیان مخالف خود در عراق

مبارزه مى كند و خون هفتاد قبیله را مباح مى شمارد .

از امام صادق ( علیه السلام ) روایت شده :

" وقتى قائم ظهور كند ، میان او و عرب ها و قریش چیزى جز شمشیر ( حاكم ) نخواهد بود . " ( 2 )

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 231 .

( 2 ) بحار : 52 / 355 .

 

 

 صفحه : 99

 

از جمله روایات مربوط به این موضوع احادیث فرو رفتن زمین و زمین لرزه در

جزیرة العرب ، شام ، بغداد ، بابل و بصره و پدیدار شدن آتش در حجاز یا در شرق

حجاز است كه سه یا هفت روز ادامه مى یابد . مجموعه این حوادث از نشانه هاى

ظهور حضرت به حساب مى آیند .

* *

 

 صفحه : 100

 

 

 صفحه : 101

 

سرزمین شام و جنبش سفیانى

شام و سرزمین آن ، در منابع تاریخ اسلام و حدیث شامل سوریه و لبنان فعلى

است . به لبنان ، بیابان شام و جبل لبنان نیز مى گویند . همچنین شام ، كشور اردن و

چه بسا فلسطین را نیز دربرگیرد . هر چند به تمام این مناطق ، سرزمین هاى شام و

فلسطین گفته مى شود . اما شام ، در عین حال به دمشق پایتخت سرزمین شام نیز

گفته مى شود .

روایات مربوط به سرزمین شام و حوادث و شخصیت هاى آن در عصر ظهور

فراوان است و محور اساسى این روایات جنبش سفیانى است كه بر سرزمین شام

مسلط مى شود و آن را بطور یكپارچه تحت فرمان خود درمى آورد ، لشكر سفیانى ،

نزدیك ظهور حضرت مهدى ( علیه السلام ) و در زمان ظهور ، نقش مؤثرى دارد ، زیرا سفیانى

پس از تصفیه دشمنان خود در شام ، دست به نبرد بزرگى با ترك ها در قرقیسیا ( 1 )

مى زند و سپس وارد عراق مى گردد . سفیانى در حوادث حجاز نیز نقش داشته و

مى كوشد به منظور از بین بردنِ قیام حضرت مهدى ( علیه السلام ) نیروهاى خود را به یارى

فرمانرواى حجاز گسیل دارد ، تا اینكه معجزه موعود یعنى فرو رفتن لشكر سفیانى

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) قرقیسیا منطقه اى بین مرزهاى سوریه ، تركیه و عراق و معروف به خابور است .

 

 

 صفحه : 102

 

در زمین ، نزدیك مدینه و در مسیر مكه به وقوع مى پیوندد .

بزرگترین جنگ سفیانى ، نبرد فتح فلسطین با حضرت مهدى ( علیه السلام ) است كه در این

نبرد یهودیان و رومیان ، سفیانى را پشتیبانى مى كنند . این نبرد با شكست و كشته

شدن سفیانى به پایان مى رسد وحضرت با فتح فلسطین وارد قدس شریف مى گردد .

ما این حوادث را با شرحى اندك بیان مى كنیم :

حوادث شام پیش از خروج سفیانى

ارائه تصویرى از حوادثِ جنبش سفیانى از آغاز تا پایان و شكست او در نبرد

آزادى قدس از احادیث ، كار نسبتاً آسانى است ولى در مقابل ، شفاف كردن

حوادثِ قبل از سفیانى ، كار دشوارى است ، زیرا احادیث مربوط به آن ، غالباً به

اختصار بیان شده و روایات در بیان ترتیب حوادث پس و پیش است . اما نتیجه همه

آنها را مى توان چنین بیان كرد :

1 - پدید آمدن فتنه اى براى همه مسلمانان و استیلاى روم و ترك ( یعنى غربیها و

روسها ) بر آنان .

2 - بوجود آمدنِ فتنه خاصى در سرزمین شام كه باعث اختلاف ، ضعف و

تنگناهاى اقتصادى مى گردد .

3 - كشمكش و درگیرى بین دو گروه اصلى قدرتمند در شام .

4 - زلزله دمشق و ویرانى سمت غربى مسجد شهر و بعضى از گوشه هاى آن .

5 - درگیرى سه نفر از سران ، بر سر قدرت در شام ( أبقع ، اصهب و سفیانى ) و

چیره شدن سفیانى بر آن دو و استیلاى وى بر سوریه و اردن و یكپارچه شدن منطقه

تحت فرمان او .

5 - ورود نیروهاى بیگانه به سرزمین شام .

برچسب ها: اعراب در آخر الزمان ، آخر الزمان ، حوادث دوران ظهور ، امام زمان ،

دنبالک ها: ساقی کوثر ، دانلود کتاب عصر ظهور ،