تبلیغات
ساقی کوثر - نقش یهودیان در دوران ظهور9-کتاب عصر ظهور25
پنجشنبه 27 شهریور 1393

نقش یهودیان در دوران ظهور9-کتاب عصر ظهور25

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،

ساقی کوثر
صفحه : 88

اجازه تكمیل بنا را صادر كرد و ساختمان معبد در سال 515 ق . م به اتمام رسید . ( 1 )

سلطه ایرانى ها بر یهودیان از سال 539 ق . م تا 331 ق . م ادامه یافت . در این

مدت ، كوروش ، كمبوجیه ، داریوش اول ( دارا ) ، خشایارشا ، و اردشیر ( كه معاصر

عزیر پیامبر ( علیه السلام ) بود ) و سپس داریوش دوم و اردشیر دوم و سوم قدرت را بدست

گرفتند .

داریوش سوم آخرین فرمانرواى ایرانى بود كه بدست اسكندر مقدونى از پاى

درآمد . در تورات فعلى پیرامون بسیارى از این فرمانروایان سخن گفته شده است .

دوران استیلاى یونانى ها

اسكندر مقدونى به مصر و منطقه شام و فلسطین لشكركشى كرد و آن مناطق را

فتح نمود . او هواداران ایرانى و قدرتهاى محلى را كه رو در روى وى ایستاده بودند

در هم شكست و وارد قدس گردید و آنجا را كه كاملا تحت فرمان خود درآورد .

 صفحه : 88

 

اجازه تكمیل بنا را صادر كرد و ساختمان معبد در سال 515 ق . م به اتمام رسید . ( 1 )

سلطه ایرانى ها بر یهودیان از سال 539 ق . م تا 331 ق . م ادامه یافت . در این

مدت ، كوروش ، كمبوجیه ، داریوش اول ( دارا ) ، خشایارشا ، و اردشیر ( كه معاصر

عزیر پیامبر ( علیه السلام ) بود ) و سپس داریوش دوم و اردشیر دوم و سوم قدرت را بدست

گرفتند .

داریوش سوم آخرین فرمانرواى ایرانى بود كه بدست اسكندر مقدونى از پاى

درآمد . در تورات فعلى پیرامون بسیارى از این فرمانروایان سخن گفته شده است .

دوران استیلاى یونانى ها

اسكندر مقدونى به مصر و منطقه شام و فلسطین لشكركشى كرد و آن مناطق را

فتح نمود . او هواداران ایرانى و قدرتهاى محلى را كه رو در روى وى ایستاده بودند

در هم شكست و وارد قدس گردید و آنجا را كه كاملا تحت فرمان خود درآورد .

سپس بسوى ایران رفت و در جنگى كه در " اربیل " شمال عراق رخ داد ،

داریوش سوم و لشكر او را نابود كرد و ایران را فتح نمود . بدین وسیله یهودیان از

سال 331 ق . م تحت سیطره یونانى ها درآمدند .

پس از مرگ اسكندر ، بین فرماندهان ارتش ، بر سر امپراطورى بزرگ او كشمكش

و اختلاف شد . پس از این اختلاف كه بیست سال به طول انجامید ، بطالسه

( منسوب به بطلمیوس ) در مصر ، بر بیشتر بخش هاى آن ، استیلا یافتند و سلوكى ها

( منسوب به سلوكوس ) در سوریه بر بخش هائى دیگر از آن مسلط شدند . سرانجام

قدس در سال 312 ق . م تحت سیطره بطلمیوسیان قرار گرفت . سپس انتیوكوس ،

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) كتاب عزرا ، باب 6 : 1 - 15 .

 

 

 صفحه : 89

 

سلوكىِ سوم ، در سال 198 ق . م قدس را از تصرف آنان خارج كرد اما بار دیگر

بطالسه بر قدس غلبه كرده و تا فتح روم ، یعنى سال 64 ق . م در آنجا ماندند .

تورات فعلى شش تن از بطالسه را به نام بطلمیوس اول و دوم . . . تا آخر یاد كرده

و مى گوید : بطلمیوس اول روز شنبه داخل اورشلیم شد و شمارى از یهودیان را

دستگیر و به مصر روانه كرد . ( 1 )

همچنین پنج تن از سلوكیها به نام هاى " انتیوكوس " اول و دوم . . . تا آخر را یاد

نموده و مى گوید : چهارمین آنها به سال 175 ق . م تا 163 ق . م ، به قدس لشكركشى

كرد و تمام اشیاء گرانبهاى معبد را به غارت برد و پس از دو سال ضربه بزرگى به

قدس وارد كرد و آنچه داشت به یغما برد و خانه ها و دیوارهاى آن را ویران ساخت

و زنان و كودكان را به اسارت درآورد و مجسمه خداى خود زِفْس ( زئوس ) را در

معبد نصب و یهودیان را به پرستش آن فرمان داد ، كه عده بسیارى پذیرفتند . این در

حالى بود كه در اثر جنبش یهودیانِ مكابى ، در سال 168 ق . م ، برخى از آنان به

مخفیگاه ها و غارها پناه برده بودند . ( 2 )

این جنبش ، كه یهودیان به آن افتخار مى كنند ، شباهت زیادى به جنگ گروهها و

دسته هایى دارد كه یهودیان معتقد ، علیه یونانیان بت پرست برپا كردند و در دوران

مختلف پیروزى هاى محدودى بدست آوردند ، جنبش مذكور تا سلطه رومیان

همچنان ادامه یافت .

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) كتاب دانیال ، باب 11 : 5 .

( 2 ) كتاب مكابیان ، باب 1 : 41 - 53 .

 

 

 صفحه : 90

 

دوره استیلاى رومیان

بومبى ، فرمانرواى روم ابتدا در سال 64 ق . م با اشغال سوریه ، آن را به

امپراطورى روم ملحق نمود و در سال دوم ، قدس را تصرف كرد و آن را تابع

فرمانرواى رومى سوریه قرار داد .

در انجیل متّى آمده است : در سال 39 ق . م قیصر روم ، " اگوست هیرودیس

ادومى " را فرمانرواى یهودیان قرار داد و بناى معبد سلیمان را به شكل وسیع و زیبا

بازسازى كرد و در سال 4 ق . م درگذشت . ( 1 )

به گفته انجیل ، پسر او " هیرودیس دوم " از سال 4 ق . م تا سال 39 م ، فرمانروائى

كرد و حضرت مسیح ( علیه السلام ) در زمان او دیده به جهان گشود و او بود كه یحیى بن

زكریا ( علیهما السلام ) را به قتل رساند و سر او را بر طبقى زرین ، براى سالومه یكى از افراد

بد كاره بنى اسرائیل هدیه فرستاد . ( 2 )

انجیل ها و تاریخ نویسان ، آشفتگى ها و آشوب هایى كه در عهد نرون به سالهاى

54 - 68 م در قدس و فلسطین به وقوع پیوسته و ماجراهایى كه میان یهودیان و

رومى ها و میان خود یهودیها اتفاق افتاده را بیان مى كنند . " فَسْبِسیان " قیصر روم ، در

سال 70 م فرزند خود " تیطُس " را به عنوان فرمانرواى منطقه منصوب كرد . او به

قدس یورش برد ، یهودیان در آنجا تحصن كردند تا آنكه آذوقه شان تمام شد و

ضعیف گردیدند ، تیتوس دیوار شهر را خراب كرد و آن را به اشغال خود درآورد و با

كشتن هزاران یهودى ، خانه هاى آنها را ویران و معبد را درهم كوبیده و آنرا به آتش

كشید و بگونه اى آن را از بین برد كه مردم حتى جاى آن را نیافتند . او باقیمانده مردم

را به روم فرستاد .

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) انجیل متى ، ص 2 .

( 2 ) انجیل مُرقس : 6 / 16 - 28 .


برچسب ها: آخر الزمان ، امام زمان ، حوادث دوران ظهور ،

دنبالک ها: ساقی کوثر ،