تبلیغات
ساقی کوثر - نقش یهودیان در دوران ظهور9-کتاب عصر ظهور24
جمعه 14 شهریور 1393

نقش یهودیان در دوران ظهور9-کتاب عصر ظهور24

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،کتابخانه ،

نقش یهودیان در دوران ظهور9-کتاب عصر ظهور24

ساقی کوثر

صفحه : 85

 

دوره استیلاى آشوریان

سلطه آشورى ها بر یهود ، با هجوم شَلْمَنَّصرِ سوم فرمانرواى آشوریان در سالهاى

859 ق . م تا 824 ق . م به كشور آرامى ها و قلمرو اسرائیل آغاز گردید . بگونه اى كه

تمام منطقه ، تحت فرمان او و فرمانروایان آشورىِ پس از او درآمد . به نظر مى رسد

كه در آن زمان كشور یهودا ، بر خلاف كشور اسرائیل هوادار آشوریان بود . زیرا به

گفته تورات فرمانرواى یهودا " آحاز بن یوثام " از فرمانرواى آشور " تَغلث فَلاسَرْ "

خواست كه دست به حمله اى علیه كشور اسرائیل و آرامى ها بزند . او این

درخواست را پذیرفت و در سال 732 ق . م دست به حمله زد . و جانشین او

شَلمنَّصر پنجم نیز كار او را دنبال كرد ، اما هنگام محاصره شكیم ( نابلس ) یعنى

پایتخت اسرائیل ، درگذشت و جانشین وى " سرجون دوم " اشغال نابلس را به پایان

برد و بر آن تسلط یافت . آشوریان در حمله بر اسرائیل اخراج یهودیان از آن مكان را

مطرح و " تغلث فلاسر " تمامى آنان را اسیر و به سرزمین خود بازگرداند و آشوریان

را جایگزین آنها نمود . ( 1 )

پس از او " سلطان فَقَحْ " به تكمیل آن نقشه پرداخت و بسیارى از بنى اسرائیل از

جمله افراد شاخه " منسى " را به اسارت گرفت . ( 2 )

سرجون دوم ، نزدیك به سى هزار تن از یهودیان را به سوى حرّان و كرانه خابور و

میدیا كوچ داد ، وآرامى ها را جایگزین آنان نمود . ( 3 )

در دوران فرمانروائى حزقیا كه ظاهراً مى كوشید با مصرى ها ارتباط برقرار كند ،

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) سفر دوم اخبار فرمانروایان ، فصل 15 : 29 .

( 2 ) سفر اخبار روزها ، فصل 5 : 29 .

( 3 ) سفر دوم فرمانروایان ، فصل 17 : 5 و 6 و 18 .

 

 

 صفحه : 86

 

كشور یهودا از سلطه آشوریها خارج گردید . اما " سنحاریب " فرمانرواى آشور از این

ماجرا به خشم آمد و در حدود سال 701 ق . م براى تسلط بر كشور یهودا ، دست به

حمله زد و قدس را به تصرف خود درآورد و بر منطقه مسلط شد . و " حزقیا " تمام

نقره هاى موجود در خانه خدا و خزانه هاى قصر فرمانروا را به وى تسلیم كرد . " ( 1 )

این آخرین هجوم آشوریان براى سیطره بر یهودا بود .

تورات فعلى علاوه بر پادشاهان قبلى آشور ، از اسرْحَدّون ، و آشور بانیبال

آخرین فرمانرواى آنها یاد كرده و مى گوید : این دو ، اقوامى را از آشور كوچانده و در

سامره ( نابلس ) اسكان دادند . ( 2 )

دوران استیلاى بابلیان

نینوا ، پایتخت آشوریان ، در سال 612 ق . م بدست مادها و بابلى ها ( كلدانیها )

سقوط كرد و سرزمین آنها توسط این دو نیروى جدید تقسیم شد . عراق و منطقه

شام و فلسطین نصیب بابلیان شد . بخت النصر مشهورترین فرمانرواى آنان ، براى

سیطره بر سرزمین شام و فلسطین دو بار ، به آنها حمله كرد ابتدا در سال 597 ق . م و

سپس به سال 586 ق . م .

او در نخستین هجوم ، قدس را محاصره و فتح كرده و خزانه هاى قصر فرمانروا را

از آنِ خود نمود ، و شمار زیادى از یهودیان از جمله سلطان " یَهوُیاكین " و مدافعان او

را به اسارت درآورد ، وصِدِقْیا عموى یهویاكین را بر باقیمانده یهودیان گماشت و

اسیران را در منطقه نیبور نزدیك رود خابور در بابل اسكان داد . ( 3 )

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) سفر اخبار فرمانروایان ، فصل 18 : 13 - 15 .

( 2 ) سفر عزرا ، فصل 4 : 10 .

( 3 ) سفر دوم اخبار فرمانروایان ، فصل 24 : 1 - 6 .

 

 

 صفحه : 87

 

علت حمله دوم ، كشمكش میان بخت النصر و فرعون مصر براى نفوذ در منطقه

فلسطین بود ، فرعون فرمانروایان شام و فلسطین و از جمله صِدِقْیا فرمانرواى قدس

را بر هم پیمانى با خود و علیه بابلیان تشویق كرد . آنان نیز پذیرفتند . او حمله خود را

به منطقه آغاز كرد ، اما بخت النّصر به سرعت دست به هجومى دیگر زد كه منجر به

شكست مصریان وتصرف تمام منطقه گردید . لشكر بابلیان وارد قدس شدند و معبد

سلیمان را به آتش كشیده و ویران كردند و خزانه هاى آن را به غارت بردند . خانه

بزرگان یهود را نیز چنین كرده و قریب به 50 هزار تن از یهودیان را به اسارت گرفتند

و فرزندان صِدِقْیا را پیش روى او سر بریده و چشمهایش را از حدقه بیرون آوردند و

سپس همراه با اسیران بردند ، و بدین گونه كشور یهودا را منقرض ساختند . ( 1 )

دوران استیلاى ایرانیان

كوروش فرمانرواى ایران ، در سال 539 ق . م سرزمین بابل را اشغال و حكومت

آن را سرنگون كرد و با حمله به منطقه شام و فلسطین آنجا را نیز فتح نمود و به

اسراى بخت النصر و یهودیانى كه در بابل بسر مى بردند اجازه بازگشت به قدس و

بازسازى معبد را صادر كرد و گنجهاى معبد را به آنان بازگرداند و " زِر بابل " را

بعنوان فرمانرواى آنان برگزید . ( 2 )

حاكم یهودى منصوب كوروش ، بازسازى معبد سلیمان را آغاز نمود ، اما اقوام

مجاور از این كار ، به هراس افتاده و به كمبوجیه جانشین كوروش شكایت كردند ،

وى دستور داد از ادامه ساخت معبد جلوگیرى شود ، اما مجدداً " داراى اول " ،

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) سفر دوم فرمانروایان ، فصل 24 : 17 - 20 و 25 و سفر دوم اخبار ، فصل 36 : 11 - 21 و سفر

ارمیا ، فصل 39 : 1 - 4 .

( 2 ) كتاب عزرا ، باب 6 : 3 - 7 و باب 1 : 7 - 11 .

برچسب ها: کتاب عصر ظهور ، حوادث دوران ظهور ،

دنبالک ها: دانلود کتاب عصر ظهور ،