تبلیغات
ساقی کوثر - نقش یهودیان در دوران ظهور8-کتاب عصر ظهور23
پنجشنبه 13 شهریور 1393

نقش یهودیان در دوران ظهور8-کتاب عصر ظهور23

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،کتابخانه ،

نقش یهودیان در دوران ظهور8-کتاب عصر ظهور23

ساقی کوثر

 صفحه : 82

 

تورات فعلى پس از آنكه در سفر اول فرمانروایان ، به سلیمان ( علیه السلام ) افترا مى بندد كه

او دست از بندگى خدا برداشته و به پرستش بتها پرداخت ، مى گوید : " و به سلیمان

گفت : به خاطر آنكه پیمان مرا رعایت نكردى و دستورات مرا پاس نداشتى ، ملك و مملكت را از دست تو

گرفته و آنرا جزء جزء مى گردانم . " ( 1 )

دوران تجزیه و كشمكش داخلى

اختلاف هاى داخلى اسرائیلیان تا آنجا پیش رفت كه از نیروهاى بت پرست باقى

مانده پیرامون خود و نیز از فراعنه و آشوریان و بابلیان علیه یكدیگر یارى گرفتند .

یهودیان پس از درگذشت حضرت سلیمان ( علیه السلام ) در شكیم ( نابلس ) گرد آمده و

بیشتر آنان با " یربعام بن نباط " بیعت كردند . او از دشمنان حضرت سلیمان در زمان

حیاتش بود و از دست آن حضرت به سوى فرعون مصر گریخته بود . و پس از وفات

سلیمان دوباره بازگشت و مورد استقبال یهودیان قرار گرفت و در ساحل غربى رود

اردن دولتى به نام اسرائیل تأسیس كرد و پایتخت آن را شكیم یا سامره قرار داد . و

تعداد اندكى از آنان با " رحَبَعام " پسر حضرت سلیمان بیعت نموده و پایتخت خود

را قدس قرار دادند و این دولت به نام یهودا معروف گردید .

اما آصف بن برخیا وصى حضرت سلیمان كه خداوند او را در قرآن با جمله

" عنده علم من الكتاب " ( نزد او دانشى از كتاب بود ) وصف نموده ، از بنى اسرائیل جز

تكذیب ، بهره اى نبرد .

تورات بیان مى كند كه كفر و بت پرستى امرى آشكار در میان پیروان یربعام بوده

و مى گوید :

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) سفر اول ( فرمانروایان ) فصل 11 : 1 - 13 .

 

 

 صفحه : 83

 

" او دو گوساله از طلا ساخته یكى را در قدس و دیگرى را در " دان " قرار داد و در كنار آنها حیواناتى را

قربانى كرد و به مردم گفت : این ها خدایان شما هستند كه از مصر شما را به سوى ( شكیم ) روانه ساختند ،

بنابراین در پیشگاه آنها قربانى كنید و به طرف اورشلیم نروید . پس مردم خواسته او را پذیرفتند " ( 1 )

در كنار پرستش گوساله ، یربعام آنان را به پرستش خدایانى دیگر ، از جمله

" عشتروت " خداى صیدونیها و " كموش " خداى موُ آبى ها و " مكلوم " خداى

عمونى ها ، فرمان داد . ( 2 )

بعد از سه سال كشور یهودا به همین سرنوشت گرفتار شد و مردم به بت پرستى

روى آوردند . ( 3 )

" شیشق " فرعون مصر فرصت را غنیمت شمرد و در سال 926 ق . م به منظور

پشتیبانى از یربعام و پایان دادن به دولت پسر حضرت سلیمان و طرفداران وى ،

طى هجومى قدس را اشغال نمود " و خزانه هاى خانه خدا و كاخ فرمانروا و حتى سپرهاى زرینى را

كه حضرت سلیمان ( علیه السلام ) ساخته بود با خود به غارت برد " ( 4 )

ظاهراً شرایط عمومى جامعه ، فرعون مصر را براى تداوم سلطه خود یا سلطه

هم پیمانش یربعام یارى نكرد بنابراین پس از عقب نشینى او ، این كشور كوچك

اندكى از موجودیت خود را بازیافت ولى نبردها با یربعام همچنان ادامه یافت .

چنانكه " آرامى ها " نیز از ضعف دو دولت موجود در منطقه استفاده نموده و با

هجوم به كشور یهودا پس از به اسارت درآوردن سرانشان ، آنان را به سوى پایتخت

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) سفر ( فرمانروایان ) فصل 12 : 26 - 33 .

( 2 ) سفر اخبار فرمانروایان فصل 12 : 31 وسفر دوم فرمانروایان فصل 11 : 13 - 15 و فصل 13 : 9 .

( 3 ) سفر اول اخبار فرمانروایان فصل 14 : 21 - 24 و سفر دوم فصل 11 : 13 - 17 و فصل 12 .

( 4 ) سفر اخبار فرمانروایان فصل 14 : 25 - 26 .

 

 

 صفحه : 84

 

خود دمشق آورده و براى آنها جزیه و مالیات مقرر داشتند . این ماجرا در زمان

فرمانروایى آرامى ها یعنى ابن هدد ( سال 879 - 843 ق . م ) اتفاق افتاد . ( 1 )

سپس در زمان پادشاهى " آخاب بن عومرى " در سالهاى 874 - 853 ق . م بر

كشور یربعام جزیه مقرر نموده و آنرا تحت الحمایه خود قرار دادند .

همچنین تورات ، نبرد فلسطینیها با عرب هائى را یادآور مى شود كه در اطراف

" كوشسیین " از كشور یهودا در زمان فرمانروائى " یهورام " زندگى مى كردند . آنان

قدس را اشغال نموده و بر اموال موجود در قصر فرمانروا استیلاء یافته و زنان و

فرزندان وى را به اسارت درآوردند . ( 2 )

تورات مى گوید كه لشكر " آرامى ها " در بیت المقدس به نبرد پرداخته و سران

آنجا را هلاك كردند و تمام گنجینه ها را برگرفته و به حزائیل پادشاه آرامى ها تقدیم

نمودند . ( 3 )

همچنین " یوآش " فرمانرواى اسرائیل بر كشور یهودا یورش برد و حصار شهر را

ویران ساخت و تمام زر و سیم و ظروف موجود در خانه خدا و نیز خزانه هاى

سلطان را به یغما برد . ( 4 )

این كشمكش و تسلط كشورهاى مجاور بر یهودیان تا زمان اشغالگرى آشوریان ،

ادامه داشت !

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) سفر دوم فرمانروایان فصل 13 : 3 - 13 .

( 2 ) سفر دوم فرمانروایان فصل 21 : . 16 - 17 .

( 3 ) سفر دوم فرمانروایان : فصل 24 : 3 و فصل 12 - 17 - 18 .

( 4 ) سفر دوم فرمانروایان فصل 14 : 11 - 14 و فصل 25 : 21 - 24 .

برچسب ها: کتاب عصر ظهور ،

دنبالک ها: دانلود کتاب عصر ظهور ،