تبلیغات
ساقی کوثر - دعای امام حسن عسگری علیه السلام برای فرزند مظلوم و غریبشان


ساقی کوثر

دعای امام عسگری علیه السلام : … خدایا همچنانکه ایشان خود را در راه آماج افراد پست قرار داده و جان خود را بخاطر تو در دفاع از حریم مومنان ارزانی داشته است ….

به همراه ناراحتی های تلخ و دل آزاری که برای رضای تو می خورد و غمهایی که ایشان را فرا می گیرد و مصیبتهای تازه که بر حضرتش فرو می ریزد و غصه های گلوگیری که قابل تحمل نیستند و کسی تاب تحمل بار آنها را ندارد ….

مهج الدعوات ، ص ۱۴۷ و ۱۴۸


برچسب ها: دعا ، امام زمان ، امام حسن عسگری ، بلا ، سختی ، غم ، مهج الدعوات ،