تبلیغات
ساقی کوثر - دانلود کتاب عصر ظهور قسمت 13
سه شنبه 4 شهریور 1393

دانلود کتاب عصر ظهور قسمت 13

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،کتابخانه ،

دانلود کتاب عصر ظهور قسمت 13


ساقی کوثر


صفحه : 51

 

آن نخواهد ماند ، و صلحى كه میان شما و بنى اصفر ( غربیها ) برقرار خواهد شد ، سپس با شما پیمان شكنى

كرده ، و با هشتاد لشكر كه هر یك متشكل از 12 هزار سرباز است به شما حمله خواهند كرد . " ( 1 )

همچنین از آن حضرت روایت شده كه فرمودند :

" بین شما و رومیان چهار پیمان صلح بسته شود ، كه چهارمین آنها به دست مردى از خاندان هرقل

است كه چند سال ( دو سال ) دوام خواهد یافت ، در این هنگام مردى از قبیله عبد القیس به نام سؤدد بن

غیلان پرسید : در آن روز پیشواى مردم كیست ؟ حضرت فرمود : مهدى از فرزندانم . " ( 2 )

در برخى از روایات مدت پیمان نامه صلح هفت سال ذكر شده ، اما غربى ها تنها

پس از دو سال عهد شكنى نموده و پیمان خود را بر هم مى زنند و با سپاهى متشكل

از هشتاد پرچم و نزدیك به یك میلیون سرباز به مسلمانان حملهور مى شوند و

جنگى در سواحل فلسطین و سرزمین شام اتفاق مى افتد كه در پى آن حضرت

رهسپار فتح اروپا و جهان غیر مسلمان مى شود كه شرح آن در فصل " حركت ظهور "

خواهد آمد .

از جمله احادیث ظهور ، ارتباط سفیانى با رومیان است كه هواداران سفیانى پس

از شكست او به طرف كشور روم فرار كرده و توسط یاران حضرت مهدى ( علیه السلام ) تعقیب

مى شوند .

از امام باقر ( علیه السلام ) نقل شده كه فرمودند :

" زمانى كه قائم ( علیه السلام ) قیام نماید و سپاه خویش را به سوى بنى امیه ( سفیانیان ) گسیل دارد آنها به سوى

روم گریزند ، رومیان به آنان گویند : تا به كیش ما درنیائید شما را نپذیریم ، آنها بپذیرند و رومیان پناهشان

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بشارة الاسلام ص 235 - از عقد الدرر سلمى و به گفته او بخارى آن را در كتاب خود از روایت

عوف بن مالك ، آورده است .

( 2 ) بحار : 51 / 80 دوازدهمین روایت از اربعین حافظ ابى نعیم .

 

 

 صفحه : 52

 

دهند . آنگاه یاران حضرت مهدى ( علیه السلام ) با رومیان مواجه شوند ، رومیان تقاضاى صلح و امان نمایند ، پیروان

حضرت پاسخ دهند كه تا هم كیشان ما را آزاد نكنید به شما امان نخواهیم داد ، سپس آنها را آزاد نموده و به

یاران حضرت تحویل دهند " ( 1 )

روایات دیگرى نیز وجود دارد كه نشان مى دهد فرهنگ سفیانى ، فرهنگ غربى

است ، او ابتدا در منطقه روم بوده ، سپس راهى منطقه شام مى گردد و حركت خود

را از آنجا آغاز مى كند ، چنانكه به بیان آن خواهیم پرداخت .

در كتاب غیبت طوسى ( رحمه الله ) ص 278 آمده است :

" سفیانى كه سركرده قوم است از كشور روم به حركت درآید ، در حالى كه صلیب به گردن دارد . " ( 2 )

از جمله دیگر روایات ، احادیث آزادى سرزمین روم توسط حضرت و اسلام

آوردن رومیان بدست او است ، البته احتمال دارد این امر به دنبال شكستن پیمان

صلح و حمله نظامى رومى ها به ساحل فلسطین و سرزمین شام باشد كه به شكست

آنها منجر خواهد شد . چنانكه ممكن است این درگیرى سخت ترین نبرد رومیان با

حضرت مهدى ( علیه السلام ) باشد ، نبردى كه در پى آن گرایشى بین ملتهاى اروپائى نسبت به

اسلام پیدا مى شود .

و در برخى از روایات ، آمده است كه :

" یكى از شهرهاى غربى با تكبیر فتح گردد ، با حضور هفتاد هزار مسلمان " . ( 3 )

بعید نیست كه سقوط این پایتخت غربى با تظاهرات غربى ها و تكبیر آنان ، در

حالى كه حضرت مهدى ( علیه السلام ) و یارانش آنان را همراهى مى كنند ، انجام شود .

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 51 / 88 .

( 2 ) غیبت طوسى ص 278 .

( 3 ) بشارة الاسلام ص 297 .

 

 

 صفحه : 53

 

از امام باقر ( علیه السلام ) روایت شده كه فرمودند :

" آن گاه اهل روم بدست مهدى ( علیه السلام ) اسلام آورده و حضرت براى آنان مسجدى بنا كند ، سپس با

جانشین قرار دادن یكى از یارانش در آنجا ، بازگردد " ( 1 )

ظاهراً حضرت مسیح ( علیه السلام ) در خلال چند سالى كه بین امام ( علیه السلام ) و غرب پیمان

صلح برقرار است ، در تحول ملتهاى غربى تأثیر بسزایى دارد و ظاهراً در این برهه ،

او در غرب بسر مى برد یا بیشترین حضورش در غرب است .

* *

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بشارة الاسلام ص 251 .


دانلود کل متن کتاببرچسب ها: کتاب عصر ظهور ،