تبلیغات
ساقی کوثر - امام صادق(علیه السلام):« امام زمان مظلوم شما....»
دوشنبه 3 شهریور 1393

امام صادق(علیه السلام):« امام زمان مظلوم شما....»

   نوشته شده توسط: بگو یاصاحب الزمان    نوع مطلب :امام زمان ،امام زمانمرحوم صدوق(ره)  در كتاب كمال الدین و مرحوم نعمانی در كتاب غیبت نقل می كنند:
سدیر گفت از امام صادق شنیدم كه فرمود: در حضرت قائم شباهتی به یوسف هست. عرض كردم مثل اینكه از غیبت او سخن می گویید؟
فرمودند: چرا این مردم(یعنی دشمنان امام زمان(عج) و بدخواهانی كه اجراء صلح و عدالت را نمی خواهند) كه سیرتشان چون خوك است این مطلب( غیبت امام عصر عج ) را انكار می كنند.
برادران یوسف، نوادگان و فرزندان پیامبر بودند، با یوسف تجارت كردندو با او خرید و فروش(از نزدیك) نمودند در حالی كه برادران او، و او نیز برادر آنان بود، ولی (به خاطر آنكه زندگی او غائبانه یعنی ناشناس بود) اورا نشناختند تا اینكه خودش به آنان فرمود: من یوسفم.
این مردم چه چیز را انكار می كنند،آیا نمی پذیرند كه خداوند در بعضی از اوقات خواسته باشد حجتش(امام زمان عج ) را از آنان پنهان(ناشناس) بدارد؟چرا چنین نباشد در حالی كه یوسف(ع) پادشاه مصر شده بود و بین او و حضرت یعقوب(ع) تنها هیجده روز راه بود اگر خداوند می خواست مكان یوسف را به آنان نشان دهد می توانست و آنگاه كه بشارت یوسف به آنان داده شد این مسیر هیجده روزه را در نه روز پیمودند.
پس چرا این مردم نمی پذیرند كه خدا آنچه با یوسف انجام داد با حجت خود انجام دهد یعنی امام زمان مظلوم شما كه حقش را پایمال نموده اند، صاحب این امر به طور عادی در میان آنان زندگی و در بازارهایشان راه برود و بر فرش هایشان قدم بگذارد در حالی كه مردم آن حضرت را با آنكه می بینند، نشناسند تا آنكه خداوند متعال اذن دهد كه خود را به مردم معرفی نماید هم چنانكه به یوسف اذن داد تا خود را به برادرانش معرفی نماید و بگوید: آیا می دانید با یوسف و برادرش چه كردید در حالی كه جاهل بودید(معرفت به مقام و كمالا روحی او نداشتید) آنان گفتند: تو همان یوسف هستی؟ فرمود: من یوسفم و این برادرم است.


اگر گوش دل بازكنید قرآن و امام صادق(ع) نیز به ما چنین می فرمایند كه فرزندانم، عزیزانم بروید از عزیزتان حجه بن الحسن(عج) جستجو كنید،ببینید با او چه كرده ایدكه خود را از شما دور نگه می دارد و چرا از دیدارش محروم هستید؟ چشم دل باز كنید، گوش دل باز كنید و او را ببینید و راه وصال او را بیابید.


برچسب ها: امام زمان ، امام صادق ، مظلوم ، مرحوم صدوق ، قرآن ، چشم ، دل ،