تبلیغات
ساقی کوثر - متن کامل کتاب عصر ظهور قسمت دهم

متن کامل کتاب عصر ظهور قسمت دهم


امام زمان


 صفحه : 41

 

امام در بیان نشانه هاى آخر الزمان از واژه هاى خاصى بهره گرفته است از جمله

كلمه " استثارت " . كه تعبیر دقیقى است ، یعنى هجوم آنها بى منطق و با هدف سلطه

و استثمار سرزمین هاى اسلامى انجام مى شود .

و همچنین تعبیر " ترك ها و رومیها با هم اختلاف مى كنند " بدان معنى است كه آنها بر سر

تقسیم نفوذ و میزان سیطره بر كشورهاى اسلامى كشمكش مى كنند ولى در دشمنى

مشتركشان با ما همچنان متحد مى مانند .

جمله دیگر حدیث یعنى " جنگ و درگیرى در زمین فزونى یابد " است . چنانكه هم

اكنون مى بینیم قاره اى نیست كه جنگ و ستیز در آن نباشد ، و هیچ جنگى پایان

نمى یابد ، مگر اینكه جنگ دیگرى آغاز گردد ، همه اینها ریشه در تحریك غربى ها

دارد كه با حمایت و پشتیبانى یهودیان به اجرا درمى آید . آرى آنان هرچه بتوانند

آتش جنگ را شعلهورتر مى كنند .

از پیامبر اسلام ( صلى الله علیه وآله ) نقل شده كه فرمود :

" امت من توسط حاكمانش گرفتار بلایى سهمگین خواهد شد . بلایى كه نظیر آن را كسى نشنیده است

بگونه اى كه زمین پهناور بر آنان تنگ شود و چنان ظلم و جور فراگیر گردد كه مؤمن جائى براى پناه بردن

پیدا نكند تا آنكه خداوند مردى از خاندان مرا مبعوث و در زمین قسط و عدل را بگسترد ، همانگونه كه از ظلم

و جور پر شده است ، ساكنان آسمان و زمین از وى خشنود گردند . در آن زمان ، نه زمین گنجهاى درون خود

را پنهان سازد و نه آسمان از بارش پى در پى باران رحمت خویش دریغ نماید . " ( 1 ) .

حذیفة بن یمان از قول رسول خدا ( صلى الله علیه وآله ) مى گوید :

" واى بر این امت از پادشاهانى ستمگر ! چگونه مسلمانها را مى كشند و آنها را از خانه و دیارشان آواره

مى كنند ، مگر كسى كه به اطاعتشان تن در دهد . در آن زمان مؤمن با تقوا به زبان ، با آنان مدارا و به دل از

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بشارة الاسلام ص 28 از عقد الدرر سلمى .

 

 

 صفحه : 42

 

آنان گریزان است . و چون خداوند اراده فرماید كه عزت اسلام را بازگرداند ، پشت هر ستمگر ستیزه جو را

خواهد شكست و اوضاع امت اسلامى را بعد از فساد اصلاح خواهد كرد كه او بر هر كارى اراده كند ، قادر و

تواناست .

اى حذیفه : اگر از عمر دنیا بیش از یك روز باقى نماند ، خداوند آن را بقدرى طولانى گرداند تا مردى از

خاندان من زمام امور را بدست گرفته و اسلام را پیروز گرداند . خداوند از وعده خود تخلف نمى كند و او بر

هر چیزى تواناست " ( 1 )

آن حضرت در جایى دیگر مى فرماید :

" به سرعت زمانى فرا رسد كه ملت ها را علیه شما فرا خوانند ، همچون فراخواندن گرسنگان براى

بلعیدن . در آن حال تعداد شما بسیار اما همچون كف روى سیلابید . خداوند به یقین هیبت و شكوه شما را از

دل دشمنانتان بردارد ، و در اثر دل بستن به دنیا و بیزارى از مرگ ، ضعف و سستى را به دل شما افكند . " ( 2 )

اینها روایات روشن و رسائى است كه نور نبوت از آنها جلوه گر است و حال و روز

امت اسلام و دشمنان سلطه گرش را به تصویر مى كشد و مردم را به گشایش كار

بوسیله ظهور حضرت مهدى ( علیه السلام ) بشارت مى دهد .

همچنین پیامبر ( صلى الله علیه وآله ) فرمود :

" مشركان ، مسلمانان را به خدمت خویش گمارده و آنان را در شهرها به فروش رسانند ، و هیچ كس بر

این كار ناپسند اعتراض نكند . این بلا و آزمایش همچنان تداوم یابد تا همه ناامید ، مأیوس و بدبین شده و

تصور كنند كه گشایشى بر آنان نخواهد بود ، در این هنگام خداوند مردى از پاكان عترت من و از نیكان

ذریه ام برانگیزد ، مردى دادگستر ، خجسته و پاك كه ذره اى ( از دستورات اسلام ) فروگذار نكند و خداوند

دین ، قرآن ، اسلام و مسلمانان را به وسیله او عزیز و سربلند و شرك و مشركین را ذلیل و زبون سازد ، وى

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بشارة الاسلام ص 29 به نقل از ینابیع المودة .

( 2 ) الملاحم والفتن ص 129 .

 

 

 صفحه : 43

 

پیوسته از خدا پروا دارد و در اجراى حكم او فریب خویشاوند را نخورد ، سنگ روى سنگ نگذاشته ، و

عمارتى براى خویش بنا نكند و در زمان فرمانروایى خود بر كسى تازیانه نزند مگر جهت اجراى حد

شرعى . خداوند متعال تمام سنت هاى غلط و نامشروع را بوسیله او محو و نابود ساخته و تمام فتنه ها را از

بین برد ، درهاى حق به وسیله او گشوده و درهاى باطل بوسیله او بسته شود . خداوند هر مسلمان دربندى را

در هر كجا توسط او به دیارش بازگرداند . " ( 1 )

این حدیث فضائى دردناك از استضعاف ، خرید و فروش و اسارت مسلمانان در

دیگر سرزمین ها را ترسیم مى نماید . و این تصویر به مسلمانانى اختصاص ندارد كه

با حقارت در خدمت مشركان و براى آنها كار مى كنند ، بلكه نمایشگر فاجعه بزرگ

خرید و فروش و اسارت و كوچاندن مسلمانان بدست مشركان عالم است !

اما همین روایت در اوج یأس و درماندگى مسلمانان ، ظهور منجى عالم بشریت

حضرت مهدى موعود ارواحنا فداه را بشارت مى دهد .

* *

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) الملاحم والفتن ص 108 .


دانلود کل متن


برچسب ها: متن کامل کتاب عصر ظهور ، کتاب عصر ظهور ،