تبلیغات
ساقی کوثر - متن کامل کتاب عصر ظهور قسمت نهم
سه شنبه 4 شهریور 1393

متن کامل کتاب عصر ظهور قسمت نهم

   نوشته شده توسط: محب امیرالمومنین    نوع مطلب :امام زمان ،دانلود مذهبی ،کتابخانه ،

متن کامل کتاب عصر ظهور قسمت نهمامام زمان


 صفحه : 38

 

به ظهور معرفى نكرده اند ، بلكه از آن بعنوان آخرین فتنه تعبیر نموده اند ، اما

مشخصاتى كه برایش شمرده اند ، همان ویژگیهاى فتنه متصل به ظهور حضرت

است .

حال اگر این دو گروه از احادیث را كنار هم قرار دهیم به خوبى روشن مى شود كه

منظور احادیث گروه دوم نیز همان فتنه اى است كه در احادیث دسته اول بیان شده

است .

فتنه قبل از ظهور با ویژگى هاى خاص خود ، نه با فتنه ها و توطئه هاى داخلى

سالهاى اولیه ظهور اسلام تطبیق مى كند و نه با حمله مغول ها و نه با جنگ هاى

صلیبى كه هجومهاى اولیه آن 900 سال قبل آغاز شد و فراز و نشیبهاى مختلفى را

در بر داشت . آرى این ویژگى ها تنها بر بخشى از هجوم غربى ها بر امت اسلام

منطبق است كه در این اواخر اتفاق افتاد و طى آن غربى ها توانستند با هجوم همه

جانبه ، نیروهاى نظامى خود را به سرزمینهاى اسلامى كشانده و به سرعت آنان را

در یك فتنه و توطئه گرفتار نمایند و در قلب سرزمین هاى اسلامى ، ریشه یهودیان

هم پیمان خود را استوار سازند .

از پیامبر ( صلى الله علیه وآله ) روایت شده است كه فرمود :

" سوگند به آن كه جانم در دست اوست ، بر امت من قومى فرمانروایى كنند كه اگر دم برآورند آنها را

بكشند و اگر سكوت نمایند همه چیز آنها را مباح شمرند ، اموالشان را از آنِ خود كرده و حرمت نوامیس آنان

را زیر پا گذارند . خونشان را ریخته ، و دلهاشان را مالامال از كینه و وحشت گردانند ، آنان را پیوسته

هراسان ، پریشان و بیمناك بینى . در آن روزگار گروهى از مشرق و جمعى از مغرب وارد شوند و بر امت من

فرمانروائى كنند ، پس واى بر حال ضعیفان امت من از دست آن ستم پیشگان ، و واى بر ستمگران از عذاب

الهى ، چرا كه آنها نه به كوچك رحم نمایند ، و نه حرمت بزرگ و پیر را نگاه دارند ، و از هیچ كارى روى گردان

صفحه : 39

 

نیستند . اندامشان اندام آدمیان ، اما دلهاشان دلهاى شیاطین است " ( 1 )

این روایت از ارتباط دو جانبه استبداد داخلى و استعمار خارجى پرده برداشته و

علت سلطه كفار شرق و غرب بر امت اسلامى را ، تجاوز حكام داخلى بر ملتهاى

مسلمان و وجود جو اختناق و سلب آزادیهاى آنان مى داند . زیرا رفتار ظالمانه ،

مردم را درصدد انتقامجوئى از حاكمان برمى آورد و درگیرى هاى داخلى ، آنان را از

مقابله با دشمن خارجى بازمى دارد ، و در نتیجه دشمن فرصت را غنیمت شمرده ،

و به بهانه رها كردن آنان از چنگ فرمانروایانِ ستمگر ، به سوى كشورهاى اسلامى

لشكر كشى مى كند . همچنانكه ناپلئون در جنگ با مصریان عمل كرد . وقتى

كشتى هاى او به ساحل مصر نزدیك شد نامه اى براى مصریان فرستاد و در آن اسلام

را ستود و نسبت به آن اظهار علاقه و دوستى كرد و انگیزه آمدن خود را نجات

مصریان از ستم پادشاهان اعلام نمود .

ناپلئون این سیاست حیله گرانه را بعد از اشغال مصر نیز همچنان ادامه داد ، تا

جائى كه با پوشیدن لباس مصرى ، خود را مسلمان اعلام كرد و عید میلاد پیامبر ( صلى الله علیه وآله )

را جشن گرفت !

پس از آن كشورهاى انگلیس ، آمریكا و روسیه نیز شیوه هاى مشابهى را بكار

گرفته و ادعا كردند كه آنها فقط به منظور آزاد سازى ملتهاى مسلمان مى آیند . آنان

پیوسته جهت ادامه سلطه بر سرزمینهاى اسلامى و دخالت در سرنوشتشان این

ترفند را بكار مى برند .

از پیامبر خدا ( صلى الله علیه وآله ) نقل شده كه فرمودند :

" فتنه ها ادامه یابد و افرادى در دوران فتنه و ستم متولد شوند كه جز آشوب چیزى نشناسند ، و زمین

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بشارة الاسلام ص 25 ، به نقل از روضة الواعظین .

 

 

 صفحه : 40

 

چنان آكنده از ستم شود كه هیچ كس جرأت نكند نام خدا را به زبان آورد . آنگاه خداوند مردى را از ذریه من

برانگیزد ، تاسرتاسر زمین را مهد عدل و داد گرداند ، همان سان كه پیشینیان آنرا از ظلم و جور آكنده

بودند . " ( 1 )

این حدیث شریف بیانگر آن است كه فتنه و آشوب قبل از ظهور ، در طول

نسل هاى مختلف ادامه مى یابد ، تا آنكه نسلى از مسلمانان متولد شوند كه هیچ

اندیشه اى جز انحراف از دین و هیچ سیاستى جز جور و ستم در پیش نگیرند . و این

تعبیر دقیقى از ترسیم فضاى فرهنگ سلطه است كه كودك مسلمان در سایه آن رشد

مى كند و از فضاى تعالیم اسلامى و فرهنگ و عدالت آن چیزى نمى داند ، مگر كسى

كه خداوند وسیله هدایت و نگهدارى او را از انحراف فراهم سازد .

و معنى سخن پیامبر ( صلى الله علیه وآله ) كه فرمود : " زمین آن چنان از ستم و جور آكنده شود كه كسى قادر بر گفتن

" الله " نباشد . " این است كه قوانین ظالمانه و سیاستهاى ستمگرانه ، تمام زوایاى

زندگى مردم را دربر مى گیرد ; بگونه اى كه كسى نمى تواند بگوید : ما مسلمانیم ،

پروردگار ما خداست و او دستور داده تا ستم و بیداد را نپذیریم .

از امیر مؤمنان ( علیه السلام ) نقل شده كه فرمود :

" حكومت اهل بیت پیامبر شما در آخر الزمان است و برپائى آن نشانه هائى دارد ، از جمله آنكه رومیان و

تركان ، بى دلیل بر شما بشورند ، و نیروها علیه شما بسیج گردند و تركها با رومیان به مخالفت برخیزند ، و

جنگ ها در زمین گسترش یابد . " ( 2 )

سخن امام ( علیه السلام ) بیانگر آن است كه فتنه رومیها و تركها و یورش آنان علیه

سرزمینهاى اسلامى ، از نشانه هاى ظهور حضرت است .

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 51 / 68 .

( 2 ) بحار : 52 / 208 .


دانلود کل متنبرچسب ها: متن کامل کتاب عصر ظهور ، کتاب عصر ظهور ،